Học bổng Sinh viên Kỹ thuật AmCham và Quỹ Khuyến Học II-VI 2014 – DS Hồ Sơ Đã Hoàn Tất

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN/ CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

1. Nhận đơn học bổng:  Ngày 28 tháng 04 đến 10 giờ tối ngày 02 tháng 06, 2014
2. Hạn chót nộp đơn:  10 giờ tối ngày 02 tháng 06, 2014
3. Thông báo kết quả vòng hồ sơ:  Ngày 13 tháng 06, 2014
4. Phỏng vấn:  Ngày 19, 20 tháng 06, 2014
5. Thông báo kết quả cuối cùng:  Ngày 03 tháng 07, 2014
6. Trao học bổng:  Tháng 07, 2014 (chi tiết sẽ thông báo sau)

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN TẤT

II-VI Screening Round

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ Chương Trình Học Bổng AmCham và II-VI Việt Nam 2014 qua địa chỉ email sau: amcham.programs@amchamvietnam.com

About the author  ⁄ AmCham Vietnam

AmCham is an independent association of companies with the objective of promoting trade and investment between Vietnam and the U.S. With two chapters, one in Ho Chi Minh City and one in Hanoi, our membership of 700 companies and 1,500 representatives is unified by a commitment to promote trade and investment between Vietnam and the United States.

Comments are closed.