About the author  ⁄ AmCham Vietnam

AmCham is an independent association of companies with the objective of promoting trade and investment between Vietnam and the U.S. With two chapters, one in Ho Chi Minh City and one in Hanoi, our membership of 700 companies and 1,500 representatives is unified by a commitment to promote trade and investment between Vietnam and the United States.

Dec 5, the U.S. Department of Commerce announced preliminary affirmative rulings that corrosion-resistant steel (CORE) and certain cold-rolled steel flat products (cold-rolled steel) imported from the Socialist Republic of Vietnam (Vietnam) produced from substrate originating in the People’s Republic of China (China) are circumventing existing antidumping and countervailing duty (AD/CVD) orders on CORE and cold-rolled steel imported from China.

As a result of today’s announcement, Commerce will instruct Customs and Border Protection (CBP) to begin collecting cash deposits on imports of CORE and cold-rolled steel produced in Vietnam using Chinese-origin substrate.

CBP will collect AD and CVD cash deposits on imports of CORE produced in Vietnam using Chinese-origin substrate at rates of 199.43 percent and 39.05 percent, respectively. CBP will also collect AD and CVD cash deposits on imports of cold-rolled steel produced in Vietnam using Chinese-origin substrate at rates of 265.79 percent and 256.44 percent, respectively.

U.S. law provides that Commerce may find circumvention of AD/CVD orders when merchandise that is the same class or kind as merchandise subject to existing orders is completed or assembled in a third country prior to importation into the United States.

These cash deposit rates were previously established in the investigations on cold-rolled steel and CORE from China. Duties will apply to all shipments entering the United States on or after November 4, 2016, the date the circumvention inquiries were initiated, that remain unliquidated. Importers and exporters of Vietnamese merchandise that is produced from substrate originating in Vietnam or a third-country have the option of seeking an exemption from cash deposits by certifying that the substrate originated outside of China.

Shipments of CORE from Vietnam to the United States increased from two million dollars to $80 million after preliminary duties were imposed on Chinese products in 2015. Likewise, shipments of cold-rolled steel from Vietnam to the United States increased from nine million dollars to $215 million after preliminary duties were imposed on Chinese products in 2015.

These inquiries were conducted pursuant to requests from U.S. domestic producers of CORE and cold-rolled steel: Steel Dynamics, Inc. (IN), California Steel Industries (CA), AK Steel Corporation (OH), ArcelorMittal USA LLC (IN), Nucor Corporation (NC), and United States Steel Corporation (PA).

Commerce is currently scheduled to announce its final determinations in these inquiries on February 16, 2018.

The U.S. Department of Commerce’s Enforcement and Compliance unit within the International Trade Administration is responsible for vigorously enforcing U.S. trade laws and does so through an impartial, transparent process that abides by international law and is based solely on factual evidence.

Read more …

U.S. Steel files ITC complaint against the largest Chinese steel producers and their distributors 

U.S. to investigate alleged Chinese steel transshipments via Vietnam, Nov 14, 2016.

Read More →

according to David Malpass, Treasury Undersecretary for International Affairs, in an interview with the Financial Times on Nov 30. He said that the Comprehensive Economic Dialogue with Beijing is “stalled” and that there are no plans to revive talks.

The administration has put its main programme for bolstering economic relations with China on ice as it complains about the two countries’ swollen trade imbalance, and says Beijing’s efforts to liberalise its economy have gone into reverse.

The decision comes after the dialogue between the two countries in July ended without any tangible progress.

The U.S. wants to work with other major economies to come up with a united response to what America sees as China’s foot dragging on economic changes, ranging from reforming state-owned enterprises to curbing the ruling party’s role in the economy, said David Malpass.

“We are concerned that China’s economic liberalization seems to have slowed or reversed, with the role of the state increasing,” Malpass said at an event in New York on Nov 30. “We invite market-oriented economies around the world to work with us to find constructive responses.”

The remarks may raise tensions at a time when the world’s two biggest economies are struggling to find common ground on economic policy. In separate interview with Bloomberg TV, Malpass said talks have stalled between the two countries through their main channel of regular discussions on economic and commercial matters.

Bloomberg news. Malpass on U.S. – China Trade , Nov 8, 2017.

U.S. Rebukes China for Backing Off Market Embrace, Bloomberg News, Dec 1, 2017

Trump puts talks to boost U.S. – China economic ties on ice, Financial Times, Dec 1, 2017.

Read More →

Chỉ thị số :22-CT/TW của Ban Bí thư TW về xây dựng quan hệ lao động hài hoà. ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số :22-CT/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

CHỈ THỊ
BAN BÍ THƯ
về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng
quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm qua, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng cao; vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng nhanh; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; hàng năm tạo việc làm cho hàng triệu lao động; thu nhập và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp được cải thiện; từng bước hình thành quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp, xuất hiện nhiều mô hình, nhiều doanh nghiệp có quan hệ lao động tốt.

Đạt được kết quả trên là do thẻ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hoàn thiện; công tác quản lý nhà nước về đầu tư và lao động có chuyển biến tích cực; nhiều tổ chức công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp đã trở thành người đại diện, bảo vệ quyền lợi pháp của người lao động, góp phần giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động có xu hướng gia tăng với quy mô lớn, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội và môi trường đầu tư, làm thiệt hại cho người lao động, cho doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế.

Nguyên nhân của tình hình trên chủ yếu là do người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, chưa quan tâm đúng mức đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; điều kiện sinh hoạt vật chất và tinh thần của người lao động trong nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất chưa được bảo đảm; công tác quản lý nhà nước về lao động còn bất cập; nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức CĐ, hoặc có tổ chức CĐ nhưng hoạt động chưa hiệu quả, chưa trở thành người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ trong DN; hầu hết các DN ngoài nhà nước chưa có tổ chức Đảng, đoàn thanh niên để lãnh đạo, tập hợp, vận động, giáo dục NLĐ; đa số NLĐ xuất thân từ nông thôn nên nhận thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật lao động còn hạn chế; quan hệ cung – cầu về lao động còn mất cân đối.

Để khắc phục tình trạng trên, từ đó góp phần ổn định môi trường đầu tư, bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các DN, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; có chương trình, kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật cho công nhân; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; hoàn thiện chính sách tiền lương, BHXH, BHYT; quy hoạch các KCN-KCX gắn với quy hoạch khu dân cư; có giải pháp phát triển nhà ở và hạ tầng xã hội nhằm cải thiện đời sống của NLĐ.

2. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23.11.1996 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài; đánh giá những việc làm được, chưa làm được, rút ra những kinh nghiệm, những mô hình tổ chức cơ sở đảng hoạt động có hiệu quả để nhân rộng trong các doanh nghiệp khác. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và chỉ đạo kiên quyết việc thành lập, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị – xã hội tại các doanh nghiệp.

3. Các tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg, ngày 6.3.2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động, xác định đúng trách nhiệm của các cấp chính quyền ở địa phương theo quy định của pháp luật đối với các cuộc đình công của công nhân xảy ra không đúng trình tự của pháp luật trên địa bàn, từ đó đề ra những biện pháp thiết thực để tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới, nhằm hạn chế xảy ra tranh chấp lao động.

4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách lao động và tổ chức triển khai thực hiện đến tận DN và NLĐ; bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra lao động nhằm tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật lao động trong DN; hoàn thiện thể chế và chính sách để thị trường lao động phát triển lành mạnh, bảo đảm cân đối cung – cầu lao động giữa các ngành, các vùng, giữa thành thị, nông thôn và cơ cấu trình độ tay nghề.

5. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tạo lập môi trường để đại diện người sử dụng lao động, hiệp hội DN, hiệp hội ngành nghề hoạt động có hiệu quả nhằm hỗ trợ DN trong việc thực thi pháp luật và chính sách về lao động, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chăm lo lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, thực hiện tốt cơ chế phối hợp ba bên ở cấp ngành và địa phương về quan hệ lao động, thúc đẩy ký kết TƯLĐTT cấp ngành, cấp khu vực.

6. Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN có kế hoạch cụ thể củng cố, phát triển và đổi mới cơ chế hoạt động của tổ chức CĐ trong các DN, để tổ chức CĐ thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trên tinh thần hợp tác, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa nhà đầu tư, NLĐ và Nhà nước; nghiên cứu, đề xuất chính sách đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ CĐCS trong DN.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng và phát triển mô hình hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước để tập hợp, tuyên truyền, vận động, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người lao động.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nâng cao hiệu quả công tác nữ công của công đoàn tại các doanh nghiệp và các khu công nghiệp.

7. Các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tốt việc tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng về hội nhập kinh tế, thu hút đầu tư để phản ánh trung thực, khách quan những việc làm được, chưa làm được, tránh thông tin, đưa tin một chiều tạo nên những phản ứng không tốt trong quan hệ lao động và dư luận xã hội.

8. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng có hình thức phù hợp quán triệt nội dung của chỉ thị này trong toàn hệ thống chính trị; coi nội dung xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài để thực hiện cho được mục tiêu ổn định chính trị, xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn cán bộ, ngành, đoàn thể TW, các cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thịc này. Văn phòng TW Đảng chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

T/M BAN BÍ THƯ

(đã ký)

Trương Tấn Sang
Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Tiếng Anh – English

Read More →

Tiếng Việt – Vietnamese

May 20, 2008

Respectfully to: The Prime Minister
Copies to: The Office of Government
. Minister of Labor, Invalids, and Social Affairs
. Minister of Industry & Trade
. Minister of Planning & Investment
. Minister of Foreign Affairs
. Chairman, People’s Committee of Ho Chi Minh City
. Chairman, People’s Committee of Binh Duong
. Chairman, People’s Committee of Dong Nai
. Ambassador of the United States of America
. Consul General of the United States of America, Ho Chi Minh City
. Chairman, Vietnam Chamber of Commerce & Industry
. Chairman, Vietnam General Confederation of Labor

Based on Decree No. 08/1998/ND-CP of the Government dated 22 January 1998, promulgating the Regulations on the Establishment of Foreign Business Associations in Vietnam;

Based on Article 4.5 of the Regulations that provides for the Leadership Board to represent the Association in putting forth proposals and measures to Vietnamese state management authorities for the purpose of protecting the lawful rights and interests of member businesses and contributing to the creation of a healthy business environment.

There were widespread strikes with violence that occurred in many FDI factories in the Southern Key Economic Zone in the spring of 2008, just as there were in the spring of 2006. A few years ago, there were 200 strikes in a year. In 2008, there have been 200 strikes in the first two months of the year.

There has been little or no government reaction or assistance in solving or preventing these strikes by helping better communication between workers and management of FDI factories. While workers have legitimate problems caused by inflation of 20%/year this spring, for which the government bears a certain amount of responsibility, the central and local governments need to develop better communication between workers and management to address and resolve differences in a constructive and peaceful way.

Some believe that Illegal strikes are a “social disease” in Vietnam, spreading rapidly. They are mostly focused on FDI factories at the present time, but it is very likely that they will spread to Vietnamese factories as well, if appropriate remedial action is not taken promptly.

It seems that during every one of the strikes that occurred, the workers did not follow the procedures outlined in Chapter XIV, Section 3 of the Labour Code of Vietnam for Collective Labor Disputes Settlement. In particular, they did not follow the procedures for conciliation of collective labour disputes by submitting disputes to the Labour Conciliation Council, the Labour Arbitration Council, or the People’s Court.

Furthermore, the workers did not follow the procedures for initiating or settling a legal strike as provided for by Articles 172-179 of Chapter XIV, Section 4 of the Labor Code of Vietnam regarding Strikes and Settlement of Strikes.

Article 176 provides that “When it is considered that a strike may cause serious threat to the national economy or public safety, the Prime Minister of the Government shall have the power to issue a decision to suspend or to stop the strike.”

We believe that the rash of illegal strikes directed against FDI enterprises, sometimes with violence, that do not follow the procedures established in Chapter XIV, Sections 3 and 4 of the Labour Code of Vietnam by their very nature cause a serious threat to the national economy, and we respectfully request that the Prime Minister of the Government issue a decision to suspend, or to stop, such strikes when they occur in the future.

The reason that such strikes cause a serious threat to the national economy is that FDI enterprises have made and are making a major contribution to the national economy, to the economic and social development of Vietnam, and allowing illegal strikes will lead to a result of stopping additional FDI and driving out existing FDI.

At a meeting in Ho Chi Minh City on March 27, 2008 organized by the Vietnam Chamber of Commerce and Industry, with the participation of the Vice Minister of the Ministry of Labor, Invalids, and Social Affairs, and the Chairman of the Vietnam General Confederation of Labor, together with major U.S. and European buyers of apparel and footwear and Korean, Taiwanese, and other “partner factory” representatives, the following representative views were expressed.

“Our company has been in Vietnam since 1996. We source apparel and shoes, and manage over $800 million in exports. We employ over 100,000 workers directly and indirectly, and account for over 8% of Vietnam’s apparel and footwear exports.

“Vietnam is key to our business plans, and we have been working with partners to develop business across the supply chain. We have brought jobs, new manufacturing technology. We have trained workers in health, safety, as well as manufacturing.

“To achieve our plans, we need a stable and reliable work force. We need the Government to create, communicate, and enforce good policies in labor-management relations.

“However, recent labor strikes and other issues have caused us to pause and re-evaluate our assumptions about Vietnam’s ability to manage the economy.”

And

“We have been in Vietnam since 1995 with both apparel and footwear factory partners. We employ directly and indirectly 230,000 workers. We account for $1 billion in exports of apparel and shoes and 30% of VN’s shoe exports.

“However, we saw approximately 200 illegal strikes across industries in first quarter of 2008. Our own supply chain has been disrupted by some significant production stoppages. Collectively, it is costing millions of dollars to us and our partner factories. There are no MOLISA regulation/guidance standard operating procedures to deal with these wildcat strikes, which has led to this ‘radical situation.’ FDI factories have a hard time to find anybody to talk with, representing the workers, during the strikes. We need to clarify the role and responsibilities of authorities (DOLISA) and labor organizations (Federation of Labor), local and provincial police, in solving these illegal strikes.

“We want to develop business in Vietnam for mutual interest and benefit, but we need a stable labor environment, and we ask the Government to find solutions to these labor problems. If the labor environment should remain unstable, we will need to review our sourcing strategy and potentially reconsider our commitment.”

Major U.S. buyers and their “partner factories” from Korea, Taiwan, etc. have indicated that they will leave Vietnam if the labor situation is not improved, constructive and peaceful collective dispute settlement procedures followed, and illegal strikes stopped.

This is a clear and present danger to the national economy, since Foreign Invested Enterprises (FIEs) accounted for

  • 38% of industrial output;
  • almost 60% of total exports;
  • almost 20% of the total labor force, Average compensation in FIEs was double the level in Vietnamese private companies, and almost 50% higher than in State Owned Enterprises; and
  • paid 37.2% of taxes.

Accordingly, we respectfully request that the Prime Minister, whenever such strikes occur in the future, issue a decision in accordance with Article 176 of the Labour Code of Vietnam to suspend or stop such strikes for a “cooling off” period.

In addition, we respectfully request that the Prime Minister direct the Chairman of the People’s Committee where the strike is taking place to convene a meeting of the employer’s representatives and the Executive Committee of the union to negotiate a mutually beneficial settlement of the collective labor dispute in accordance with the Labour Code of Vietnam, Chapter XIV, Section III.

We believe that such positive action will help create a more favorable labor / management / government environment in Vietnam, and this will help retain and attract more Foreign Direct Investment, which has contributed and will continue to contribute to the economic and social development of Vietnam.

Respectfully,

/signed and sealed/

Thomas Siebert
Chair, AmCham Vietnam
Ho Chi Minh City

Tiếng Việt – Vietnamese

Read More →

Kritenbrink says he will try very hard to promote the Vietnam-U.S. relationship

He was already on an airplane to Hanoi just a week after being officially confirmed by the Senate as the new U.S. ambassador to Vietnam.

Sleeves rolled up, he was ready for his first mission as the ambassador: to prepare for U.S. President Donald Trump’s attendance at the APEC summit in Da Nang, running from November 6 to 11, and his state visit to the Vietnamese capital from November 11 to 12.

Read More →