AAFA Product Safety and Compliance Conference / Hội Nghị An Toàn và Việc Tuân Thủ An Toàn Sản Phẩm AAFA

Date/Time
Date(s) - 19/10/2017
8:00 am - 5:00 pm

Loading Map....

Add to Calendar

Location
The Reverie Saigon

Category(ies)


View and download the presentation

Morning (EN) / (VI)
Afternoon (EN) / (VI)

Photo Album

Register Online

Organizer / Đơn vị tổ chức

Program Supported by the AmCham /
Đơn vị hỗ trợ: Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam

Sponsors / Đơn vị tài trợ

bureau-veritas
oeko tex
WRAP_logo

Event Description / Thông tin hội nghị

AAFA brings together industry leaders to educate factories and suppliers in Vietnam.

Industry leaders will educate factories and suppliers in Vietnam on the critical components of manufacturing and delivering products that meet global regulations, industry compliance, and consumer demand. The conference will be presented in English with full translation.

AAFA tập hợp các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp để tập huấn cho các nhà máy và nhà cung cấp tại Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp sẽ hướng dẫn các nhà máy và nhà cung cấp tại Việt Nam về các yếu tố quan trọng trong sản xuất và vận chuyển sản phẩm để có thể đạt được các quy định toàn cầu, sự đồng thuận công nghiệp và yêu cầu người tiêu dùng. Hội nghị sẽ được trình bày bằng Tiếng Anh kèm theo phiên dịch.


Agenda / Chương trình

Please note the session information will continue to develop, check back for the latest updates.

8:00 – 9:00 AM

REGISTRATION & WELCOME REFRESHMENTS 

SPONSORED BY COATS NORTH AMERICA 

9:00 – 9:15 AM OPENING
Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, American Apparel & Footwear Association (AAFA)
9:15 – 9:30 AM WELCOME ADDRESS
Mary Tarnowka, Consul General, U.S. Consulate General, Ho Chi Minh City
9:30 – 10:05 AM KEYNOTE ADDRESS
Josue Solano, President and COO, BBC International LLC
10:05 – 10:45 AM THE TRADE OUTLOOK IN WASHINGTON, D.C.
Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, American Apparel & Footwear Association (AAFA)

The new Administration in Washington, DC has had a cascading impact on U.S. relationships with many countries, including Vietnam.
• What does this mean for the U.S./Vietnam trade relationship?
• Where has the biggest impact on trade been?
10:45 – 11:10 AM MORNING COFFEE
SPONSORED BY BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES
11:10 – 11:45 AM A POST TPP WORLD & WHAT THAT MEANS FOR VIETNAM
Jon Fee, Senior Counsel, Alston & Bird LLP

This session will cover what other opportunities there are for Vietnam, outside of the U.S., now that TPP is not happening.
• What is the road forward for Vietnam after TPP?
• What will RCEP, EU FTA, and Brick and Road mean to production in Vietnam?
• What will RCEP, EU FTA, and Brick and Road mean to retailers, brands, and suppliers sourcing in Vietnam?
11:45 – 12:35 PM AUDITING FOR SOCIAL COMPLIANCE & WORKING CONDITIONS
Avedis Seferian, President and CEO, World Responsible Accredited Production
Ryan Tuazon, Regional Compliance Manager, Hanesbrands, Inc.
Moderator: Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA

Corporate Social Responsibility programs can incorporate auditing so that companies can identify the risks and opportunities they face.
• Why should management integrate CSR objectives and provide tools and resources?
• How do you use internal and external audits to measure your performance and suppliers’ performance against values?
• Why are auditing and corporate social responsibility so important for the supply chain?
12:35– 1:30 PM

LUNCH

SPONSORED BY WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION 

1:30 – 2:10 PM COUNTERING HUMAN TRAFFICKING THROUGHOUT THE SUPPLY CHAIN
Patchareeboon Sakulpiutaphon (Mam), Private Sector Engagement Specialist, SSGAdvisors for Winrock International and the USAID Asia Counter Trafficking in Person Project

• 21 million people worldwide having fallen victim to forced labor
• Aside from brand image being tarnished and profitability being negatively impacted, what do you do to stop this from happening?
2:10 – 2:45 PM KEEPING WORKERS SAFE IN THE FACTORY
Gabriel Amouyal, Audit Services Manager, AsiaInspection
Brad van Voorhees, Senior Manager, Global Responsible Sourcing, VF Asia Ltd.

Moderator: Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA
Recent and past events have led to increased reflection on building safety. Worker empowerment is a key theme of safety that can help to provide opportunity for workers to speak up when potential issues arise.
• How do you empower your workers to report safety issues?
• Who is accountable for operating workplaces and buildings that are safe?
• How do you implement the changes to make workers and buildings safer?
2:45 – 3:10 PM AFTERNOON COFFEE
SPONSORED BY ASIAINSPECTION
3:10 – 3:55 PM ENSURING FACTORY COMPLIANCE: REGULATIONS, CHEMICALS, & SUSTAINABILITY
Khoi Tran, Director, Country Manager, Hohenstein Institute/ OEKO-TEX®
D. Balasubramanian, Regional Chief Executive, Bureau Veritas Consumer Products Services
Moderator: Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA

Product integrity while meeting customers’ demands can lead to missteps.
• How can you keep high standards and costs low?
• How can you utilize technology to comply with global regulatory requirements?
• How does sustainability impact compliance?
Keeping customers happy and healthy is becoming increasingly important to companies, how do you become the leader of safer products and production?
3:55 – 4:45 PM LOOKING TO THE FUTURE: DETOXING YOUR SUPPLY CHAIN
Kathrin Endress, Director, Technical Competence Center for Textiles, TÜV RheinlandCraig Swinehart, Global Director of Chemicals, Footwear, Under AmourModerator: Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA

Industry associations are working on a laundry list of initiatives to address chemical management in the supply chain. Speakers will discuss:
• Best practices
• Market trends of chemical management processes
• How to proactively prevent the use of restricted chemicals early in manufacturing processes
4:50– 5:00 PM CLOSING REMARKS
Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA

 

8:00 – 9:00

ĐĂNG KÝ & BỮA SÁNG

TÀI TRỢ BỞI COATS NORTH AMERICA 

9:00 – 9:15 KHAI MẠC
Nate Herman, Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi Cung ứng, Hiệp hội May mặc & Giày dép Hoa Kì (AAFA)
9:15 – 9:30 PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự Quán Hoa Kỳ, TP. HCM
9:30 – 10:05 PHÁT BIỂU TỔNG QUAN
Josue Solano, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, BBC International LLC
10:05 – 10:45
GÓC NHÌN THƯƠNG MẠI TẠI WASHINGTON, D.C.
Nate Herman, Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi Cung ứng, Hiệp hội May mặc & Giày dép Hoa Kỳ (AAFA)

Những tác động của chính phủ mới tại Washington DC lên quan hệ giữa Hoa Kỳ và nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.
• Điều này có ý nghĩa gì cho quan hệ thương mại Hoa Kì/Việt Nam?
• Tác động thương mại lớn nhất nằm ở lĩnh vực nào?
10:45 – 11:10
NGHỈ GIẢI LAO
TÀI TRỢ BỞI BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES
11:10 – 11:45
THẾ GIỚI HẬU TPP & Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Jon Fee, Cố vấn Cấp cao, Alston & Bird LLP

Phiên thảo luận bao gồm các cơ hội khác ngoài Hoa Kỳ cho Việt Nam khi TPP không diễn ra.
• Con đường phía trước cho Việt Nam sau TPP là gì?
• Ý nghĩa của RCEP, EU FTA và Brick and Road cho sản xuất tại Việt Nam?
• WÝ nghĩa của RCEP, EU FTA và Brick and Road cho nhà bán lẻ, thương hiệu và nguồn nhà cung ứng tại Việt Nam?
11:45 – 12:35
KIỂM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ TUÂN THỦ XÃ HỘI
Avedis Seferian, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, WRAP
Ryan Tuazon, Giám đốc Tuân thủ Khu vực, Hanes
Điều phối: Nate Herman, Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi Cung ứng, AAFA

Các chương trình Trách nhiệm Xã hội có thể kết hợp kiểm định để các công ty có thể xác định các rủi ro và cơ hội họ đang có.
• Tại sao các cấp quản lý nên tích hợp các mục tiêu CSR và cung cấp các công cụ và nguồn lực?
• Làm thế nào để sử dụng kiểm định bên ngoài và nội bộ để đối chiếu hiệu suất của công ty và nhà cung cấp với các giá trị?
• Tại sao kiểm định và trách nhiệm xã hội lại quan trọng cho chuỗi cung ứng?
12:35– 13:30

ĂN TRƯA

TÀI TRỢ BỞI WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION

13:30 – 14:10
ĐỐI PHÓ VỚI NẠN BUÔN NGƯỜI TRONG TOÀN CHUỖI CUNG ỨNG
Sakulpiutaphon (Mam), Chuyên viên Gắn kết Khu vực Tư nhân, SSG

• 21 triệu người trên toàn thế giới là nạn nhân của cưỡng bức lao động
• Ngoài việc bôi nhọ hình ảnh thương hiệu và tác động tiêu cực đến lợi nhuận, doanh nghiệp cần làm gì để chặn đứng tình trạng này?
14:10 – 14:50 BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CÔNG NHÂN TRONG NHÀ MÁY
Gabriel Amouyal, Giám đốc Dịch vụ Kiểm định, AsiaInspection
Brad van Voorhees, Giám đốc Cấp cao, Global Responsible Sourcing, VF Corp

Các sự kiện xảy ra trong quá khứ và gần đây đã dẫn đến việc xem xét lại an toàn nơi làm việc. Tăng cường quyền lực cho nhân viên là một chủ đề quan trọng trong an toàn, giúp mang lại cơ hội cho nhân viên lên tiếng về các vấn đề có khả năng xảy ra.
• Bạn tăng cường quyền lực cho nhân viên thế nào để báo cáo về các vấn đề an toàn?
• Người chịu trách nhiệm cho việc vận hành nơi làm việc và tòa nhà an toàn là ai?
• Bạn áp dụng những thay đổi như thế nào để khiến nhân viên và tòa nhà an toàn hơn?
14:50 – 15:15 NGHỈ GIẢI LAO
TÀI TRỢ BỞI ASIAINSPECTION
15:15 – 16:00 ĐẢM BẢO TUÂN THỦ NHÀ MÁY: QUY ĐỊNH, HÓA CHẤT VÀ SỰ BỀN VỮNG
Khoi Tran, Giám đốc, Quản lý Quốc gia, Hohenstein Institute/ OEKO-TEX®
D. Balasubramanian, Giám Đốc Điều Hành, Bureau Veritas Consumer Products Services
Điều phối: Nate Herman, Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi Cung ứng, AAFA

Toàn vẹn sản phẩm khi giải quyết yêu cầu khách hàng có thể dẫn tới các sơ suất.
• Làm thế nào để giữ tiêu chuẩn cao và chi phí thấp?
• Làm thế nào ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu quy định toàn cầu?
• Sự bền vững tác động sự tuân thủ như thế nào?
Giữ cho khách hàng vui vẻ và khỏe mạnh ngày càng trở nên quan trọng với các công ty, làm thế nào để bạn trở thành lãnh đạo của sản phẩm và sản xuất an toàn hơn?
16:00 – 16:50 HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI: LÀM SẠCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA BẠN
Kathrin Endress, Giám Đốc Trung Tâm Kỹ Thuật về Dệt May, TÜV RheinlandCraig Swinehart, Giám Đốc Toàn Cầu về Hóa Chất, Da Giày, Under AmourĐiều phối: Nate Herman, Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi Cung ứng, AAFA

Các hiệp hội ngành công nghiệp đang làm việc với một danh sách các đề xuất giải quyết việc quản lý hóa chất trong chuỗi cung ứng. Các diễn giả sẽ thảo luận:
• Các phương thức tốt nhất
• Xu hướng thị trường cho các quá trình quản lý hóa chất
• Làm sao để chủ động ngăn chặn sớm việc sử dụng hóa chất bị cấm trong quán trình sản xuất
16:50– 17:00 PHÁT BIỂU BẾ MẠC
Nate Herman, Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi Cung ứng, AAFA

Diễn giả/thời gian có thể thay đổi.


Cost / Phí tham dự

First Attendee: vnd 1,710,000/person

Second or More Attendees from the Same Company: vnd 1,368,000/person

Payment must be made before October 14, 2017, in cash, or by credit card, or by wire transfer.

Đại diện thứ 1: 1,710,000 đồng/người 

Đại diện thứ 2 trở đi của cùng một công ty:  1,368,000 đồng/người 

Thanh toán trước ngày 14/10/2017 bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, hoặc chuyển khoản. 


Exhibitor Opportunity / Tham gia bàn triễn lãm: vnd 25,000,000

(Only 1 table left, first comes first served / Chỉ còn lại 1 bàn, ưu tiên công ty đăng ký sớm nhất)

  • – One dedicated company display (tabletop style exhibit) for networking and material distribution.
  • – Logo will be displayed on event page on website, and program books on the page thanking our sponsors and exhibitors.
  • – One complimentary registration.
  • – Post-event attendee contact list with email, phone, and contact information.

Please contact Cindy Tran via cindy.tran@amchamvietnam.com for more information and booking.

  • – Một bàn triễn lãm tại sự kiện để giao lưu và phát brochure của công ty
  • – Logo công ty xuất hiện trong trang sự kiện trên website, trong trang cảm ơn công ty tài trợ và công ty tham gia triễn lãm của cuốn chương trình
  • – Một vé tham dự sự kiện bao gồm ăn trưa
  • – Danh sách khách tham dự với thông tin liên lạc

Vui lòng liên lạc với Cindy Tran qua email cindy.tran@amchamvietnam.com để biết thêm thông tin và đăng ký.

 

Register Online