AAFA Product Safety and Compliance Conference / Hội Nghị An Toàn và Việc Tuân Thủ An Toàn Sản Phẩm AAFA

Date/Time
Date(s) - 19/10/2017
8:00 am - 5:00 pm

Loading Map....

Add to Calendar

Location
The Reverie Saigon

Category(ies)


Register Online

Organizer / Đơn vị tổ chức

Program Supported by the Vietnam Trade Facilitation Alliance /
Đơn vị hỗ trợ: Liên Minh Tạo Thuận Lợi Thương Mại Việt Nam

 

usaid amchamvietnam-logo-transparent1-e1356913622670 VCCI

Sponsors / Đơn vị tài trợ

bureau-veritas
oeko tex
WRAP_logo

Event Description / Thông tin hội nghị

AAFA brings together industry leaders to educate factories and suppliers in Vietnam.

Industry leaders will educate factories and suppliers in Vietnam on the critical components of manufacturing and delivering products that meet global regulations, industry compliance, and consumer demand. The conference will be presented in English with full translation.

More info

AAFA tập hợp các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp để tập huấn cho các nhà máy và nhà cung cấp tại Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp sẽ hướng dẫn các nhà máy và nhà cung cấp tại Việt Nam về các yếu tố quan trọng trong sản xuất và vận chuyển sản phẩm để có thể đạt được các quy định toàn cầu, sự đồng thuận công nghiệp và yêu cầu người tiêu dùng. Hội nghị sẽ được trình bày bằng Tiếng Anh kèm theo phiên dịch.

Thông tin thêm


Cost / Phí tham dự

First Attendee: vnd 1,710,000/person

Second or More Attendees from the Same Company: vnd 1,368,000/person

Payment must be made before October 14, 2017, in cash, or by credit card, or by wire transfer.

Đại diện thứ 1: 1,710,000 đồng/người 

Đại diện thứ 2 trở đi của cùng một công ty:  1,368,000 đồng/người 

Thanh toán trước ngày 14/10/2017 bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, hoặc chuyển khoản. 


Event Sponsorship / Tài trợ hội nghị

A limited number of sponsorships are available for this event. For more information, contact Megan Balkovic.

Số lượng đơn vị tài trợ cho hội nghị này có giới hạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Megan Balkovic.

 

Register Online