Suppliers & Manufacturers Networking Night 2017

Date/Time
Date(s) - 13/09/2017
4:30 pm - 8:00 pm

Add to Calendar

Location
New World Hotel Saigon

Category(ies)


Photo Album

VUI LÒNG XEM TIẾNG VIỆT TẠI ĐÂY

Tiếp nối sự thành công của Ngày Hội Các Nhà Cung Cấp năm 2014, 2015 và 2016, Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) và Ban Sản Xuất đồng tổ chức Ngày Hội Các Nhà Cung Cấp lần thứ tư diễn ra vào ngày Thứ Tư, 13/09/2017, nhằm hỗ trợ các Nhà Sản Xuất và mở rộng danh sách các Nhà Cung Cấp đạt chất lượng tại Việt Nam. Sự kiện năm nay dự kiến sẽ thu hút 200 đại diện từ các Nhà Sản Xuất, Nhà Cung Cấp và khách mời khác từ các Hiệp Hội Thương Mại, Hiệp Hội Doanh Nghiệp, Khu Công Nghiệp và các tổ chức địa phương khác.

Chúng tôi hân hạnh mời các đại diện công ty đến dự Tiệc Giao Lưu cùng với các Nhà Sản Xuất và Nhà Cung Cấp sau Phiên Gặp Mặt. Quý vị sẽ tham dự Buổi họp tổng kết và Ban tổ chức sẽ báo cáo ngắn gọn kết quả của Phiên Gặp Mặt giữa những Nhà Sản Xuất và Nhà Cung Cấp. Sau đó, bạn sẽ gặp gỡ và giao lưu cùng tất cả mọi người, cũng như lắng nghe những chia sẻ của họ về Phiên Gặp Mặt vừa diễn ra.

 

Phí tham dự

Khách tham dự: 700.000 đồng/ người (đối với khách không trực tiếp tham dự Phiên Gặp Mặt với Nhà Sản Xuất)

Lưu ý: Việc hủy đăng ký phải được tiến hành 24 giờ trước khi chương trình diễn ra. Nếu không, bạn vẫn phải đóng phí tham dự.

Đăng ký

Chi tiết chương trình

Buổi họp tổng kết và Tiệc Giao Lưu

(Dành cho Nhà Sản Xuất, Nhà Cung Cấp và Khách tham dự)

16:30 pm Khách đăng ký tham dự
17:00 pm Phát biểu chào mừng từ AmCham
Phát biểu của đại diện Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh
Báo cáo về Ngày Hội Nhà Cung Cấp của Ban Tổ Chức
17:40 pm Tiệc Giao Lưu
20:00 pm Kết thúc

 

Liên hệ: Email: [email protected] hoặc số điện thoại: 0283 8 24 37 43- Ext: 107 (Kathy)

Một vài hình ảnh về Ngày Hội Các Nhà Cung Cấp 2016:

 


Following the success of Supplier Day 2014, Supplier Day 2015 and Supplier Day 2016, AmCham Vietnam and the Manufacturing Committee is organizing the 4th Annual Supplier Day on Wednesday, September 13, 2017, to support our manufacturing members and to expand the list of qualified local suppliers in Vietnam. The event this year expects to have more than 200 participants of registered manufacturers and suppliers and the support from other Chambers of Commerce, Business associations, Industrial Parks, Local organizations and Others.
We would like to invite you to the Networking Night with Manufacturers and Suppliers after matching session. You will join the wrap-up meeting and the Supplier Day Management Team will briefly report the result of matching meeting between Manufacturers and Suppliers. After that you can meet and network with all of them and hear more about their experience at matching meetings.

Costs

Guest: 700,000 VND per person (without direct matching session with manufacturers)

Note: Cancellation must be made 24 hours prior to the event, otherwise you will be charged.

Register Online

Agenda

Wrap-up presentation & Networking

(For Manufacturers, Suppliers, and Guests)

16:30 pm Registration for Guests
17:00 pm Welcome remarks from AmCham
Remarks from US Consulate
Summary of spot poll
17:30 pm Networking
20:00 pm Event ends

 

Contact: Email: [email protected] or Phone number: 0283 8 24 37 43- Ext: 107 (Kathy)

Some photos of AmCham Supplier Day 2016: