TPP Workshop in Vietnam / Hội thảo về TPP tại Việt Nam

Date/Time
Date(s) - 14/11/2016
1:00 pm - 6:30 pm

Loading Map....

Add to Calendar

Location
The Reverie Saigon

Category(ies)


View and download the presentation

The U.S. Elections and TPP: Political Perspective
The U.S. Elections and TPP: Business Perspective

Register Online

Organizer / Đơn vị tổ chức 

aafa_logo14

Supporter / Đơn vị hỗ trợ 

usaid amchamvietnam-logo-transparent1-e1356913622670     VCCI

Sponsor / Đơn vị tài trợ 

STR


Event Description / Thông tin sự kiện 

With the Trans-Pacific Partnership (TPP) covering 40 percent of the world’s GDP and reaching approximately 800 million consumers, this historic trade agreement represents significant opportunities for the apparel, footwear, and accessories industries. TPP will enable companies to reduce costs, stay competitive, and enter new markets. TPP is full of technicalities that can cost you hundreds of millions if you don’t understand and know how to apply the specifics.

This important workshop will provide a thorough briefing. Companies working across the consumer products sector should plan to attend.

*Please note: This is a half-day afternoon workshop, followed by an evening reception.

Với việc Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) chiếm 40% GDP của thế giới và đạt xấp xỉ 800 triệu người tiêu dùng, hiệp định thương mại lịch sử này đại diện cho những cơ hội vô cùng lớn cho các ngành công nghiệp may mặc, giày dép và phụ kiện. TPP sẽ giúp các công ty giảm chi phí, đảm bảo sức cạnh tranh, và gia nhập những thị trường mới. TPP bao gồm rất nhiều quy định thương mại có thể khiến bạn mất hàng trăm triệu nếu bạn không hiểu và không biết cách áp dụng những điều cụ thể.

Hội thảo quan trọng này sẽ cung cấp thông tin chi tiết. Các công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng nên cân nhắc tham dự.

*Ghi chú: đây là một hội thảo kéo dài nửa ngày, bắt đầu từ buổi trưa, kèm theo là tiệc giao lưu vào buổi tối.


Agenda (Speakers/time subject to change)

1:30 – 2:00 Registration 
2:00 – 2:15 Welcome and Opening Remarks  
Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain,
American Apparel & Footwear Association (AAFA )
2:15 – 2:30 Welcome Address
Mary Tarnowka, Consul General, U.S. Consulate General in HCMC
2:30 – 3:00 TPP Briefing and Update for Apparel, Footwear, and Travel Goods
AAFA’s supply chain expert provides an overview of what’s in the agreement from market access provisions to rule of origin and everything in between. This session will also explain the timeline for the implementation of the agreement.
Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA
3:00 – 3:45 TPP’s Labor Provisions and What They Mean for Your Business
As part of the TPP agreement, Vietnam committed to implement significant changes to the labor laws governing the government sector. This session will focus on how the labor provisions will affect you and your factory.
Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA
Avedis Seferian, Esq., President & CEO, Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
3:45 – 4:00 Refreshment Break
4:00 – 4:45 Understanding the Opportunities for Footwear & Travel Goods Under TPP
As a result of the TPP, the agreement not only opens the United States market to Vietnamese footwear  and travel goods but it also opens up other large markets. This session will discuss these opportunities and the ways you can benefit.
Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA
4:45 – 5:45 Understanding and Applying the Rules of Origin for Apparel
The potential benefits of TPP’s apparel provisions are large, but only if you understand and comply with the rules of origin. No previous Vietnamese Free Trade Agreement has contained rules as complicated as the TPP. Only those factories that understand the rules will succeed. This session will help factories understand what they need to know to comply.
Sally Peng, Member, Sandler, Travis & Rosenberg, P. A.
5:45 – 6:30 Reception

Chương trình (Diễn giả/thời gian có thể thay đổi) 

André Leroy, Phó Chủ tịch, Tổ chức sáng kiến Dệt may, Giày dép toàn cầu.

1:30 – 2:00 Đăng ký
2:00 – 2:15 Chào mừng và Phát biểu Khai mạc
Nate Herman, Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi cung ứng,
Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ (AAFA )
2:15 – 2:30 Phát biểu Chào mừng 
Mary Tarnowka, Tổng Lãnh Sự, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Tp.HCM
2:30 – 3:00 Tóm lược về TPP và Cập nhật cho lĩnh vực May mặc, Giày dép và Hàng Du lịch
Chuyên gia về chuỗi cung ứng của AAFA cung cấp một góc nhìn toàn cảnh về những gì có trong hiệp định, từ các điều khoản tiếp cận thị trường đến quy tắc xuất xứ và tất cả những điều ở giữa. Phần này sẽ giải thích dòng thời gian áp dụng hiệp định.
Nate Herman, Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi cung ứng, AAFA
3:00 – 3:45 Điều khoản Lao động của TPP và Ý nghĩa của chúng với Doanh nghiệp của Ông/Bà
Như một phần của TPP, Việt Nam cam kết áp dụng nhiều thay đổi lớn tới luật lao động kiểm soát khu vực Nhà nước. Phần này sẽ tập trung vào việc các điều khoản lao động sẽ ảnh hưởng thế nào tới bản thân ông/bà và nhà máy của ông/bà.
Nate Herman, Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi cung ứng, AAFA
Avedis Seferian, Luật sư, Chủ tịch & Giám đốc Điều hành, Sản xuất được Công nhận Trách nhiệm Toàn cầu (WRAP)
3:45 – 4:00 Nghỉ giải lao
4:00 – 4:45 Hiểu rõ Cơ hội cho lĩnh vực Giày dép & Hàng Du lịch dưới TPP
Như là một kết quả của TPP, hiệp định này không chỉ mở cửa thị trường Hoa Kỳ cho giày dép và hàng du lịch Việt Nam mà nó còn mở rộng các thị trường lớn khác. Phần này sẽ thảo luận các cơ hội và các cách mà ông/bà có thể được hưởng lợi.
Nate Herman, Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi cung ứng, AAFA
4:45 – 5:45 Hiểu rõ và Áp dụng Quy tắc Xuất xứ cho lĩnh vực May mặc
Những lợi ích tiềm năng của các điều khoản may mặc của TPP là rất lớn, nhưng chỉ khi ông/bà hiểu rõ và tuân thủ với các quy tắc xuất xứ. Chưa có Hiệp định Thương mại Tự do nào ở Việt Nam trước đây bao gồm những quy tắc phức tạp như TPP. Chỉ có những nhà máy hiểu rõ các quy tắc này sẽ thành công. Phần này sẽ giúp các nhà máy hiểu rõ những gì họ cần biết để tuân thủ.
Sally Peng, Thành viên, Sandler, Travis & Rosenberg, P. A.
5:45 – 6:30 Tiệc chiêu đãi

Cost / Phí tham dự 

vnd 1,015,000/person

Payment must be made before event, in cash, by credit card, or by wire transfer.

Giá vé: 1,015,000 đồng/người

Thanh toán trước ngày diễn ra sự kiện, bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, hoặc chuyển khoản. 


Register Online