Walmart – VTFA Women Owned Business Supplier Selection 2017 / Ngày hội nhà cung cấp do phụ nữ sở hữu của Walmart 2017

Date/Time
Date(s) - 09/03/2017
8:00 am - 12:00 pm

Loading Map....

Add to Calendar

Location
The Reverie Saigon

Category(ies)


View and download the presentation

Mr. Jonathan Moreno’s Remarks EN / VN

Ms. Emily Fleckner’s Remarks EN / VN

Ms. Nancy Kielty’s Presentation EN / VN

Mr. Louis Nguyen’s Presentation EN / VN

Walmart’s Videos

Photo Album

Event Description / Nội dung sự kiện

The purpose for the WOB Supplier Selection 2017 is to follow up on the successful WOB Supplier Development Conference 2016 and help Vietnamese enterprises join global supply chains, in general, and to help Women Owned Businesses join Walmart’s global supply chain, in particular.

Mục đích tổ chức sự kiện Phát Triển Các Doanh Nghiệp Cung Ứng do Phụ Nữ Sở Hữu 2017 là nhằm tiếp nối  thành công của Hội Thảo Phát Triển Các Doanh Nghiệp Cung Ứng do Phụ Nữ Sở Hữu 2016 và giúp đỡ các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nói chung, và giúp đỡ Các Doanh Nghiệp do Phụ Nữ Sở Hữu tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Walmart, nói riêng.

We’re looking to source all type of products from any qualified suppliers whether you’re women owned business or not but we’ll prioritize these following ones: 

1/ Food:
–          Dried nuts: Cashews; Other Nuts; dried snack (dried fruits snack like Vinamit or similar)
–          Spices: Pepper, Ground Pepper, Cinnamon, Garlic, Onion…in jar 
–          Seafood; Rice; Coconut (oil; water; milk);
–          Ready to eat food: Dim Sum; Ha cao…etc
Others: welcome but not prioritize.

2/ Home used products (candles; bedsheets…etc) and Lawn & Gardening tools (see example photos)

3/ Apparel; Shoes;

4/ Others (office, stores supplies; outdoor living; housewares)

Chúng tôi đang tìm mua sản phẩm từ các nhà cung cấp chất lượng, là doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu hay không do phụ nữ sở hữu. Chúng tôi ưu tiên các sản phẩm như sau: 

1/ Thực phẩm:
–          Hạt khô: Hạt điều, các loại hạt khác, snack khô (như snack trái cây của Vinamit hoặc tương tự) 
–          Hải sản; Gạo; Dừa (dầu; nước; nước cốt);
–          Gia vị: Tiêu hạt, Tiêu xay, Quế, Tỏi, Hành…..trong hủ thủy tinh                      
–          Thực phẩm chế biến: Dim Sum, Há Cảo, v.v.. 
Các loại khác: hoan nghênh giới thiệu nhưng không ưu tiên

2/ Hàng gia dụng (nến, drap giường, v.v…) và các dụng cụ làm cỏ, làm vườn (xem hình minh họa)

3/ Hàng may mặc; Giày dép;

4/ Các sản phẩm khác (văn phòng phẩm; thiết bị văn phòng, đồ ngoại thất; đồ nhà kho) 

Through Walmart’s Global Women’s Economic Empowerment Initiative, Walmart is working to improve the lives of women around the world by providing more training, market access and career opportunities to nearly 1 million women, many on farms and factories, ultimately allowing them access to the economic opportunity they deserve.

Thông qua Dự Án Nâng Cao Khả Năng Kinh Tế Của Phụ Nữ Toàn Cầu của Walmart, chúng tôi đang nỗ lực cải thiện cuộc sống của phụ nữ khắp thế giới bằng việc cung cấp nhiều hơn các buổi tập huấn, sự tiếp cận thị trường và các cơ hội nghề nghiệp cho gần một triệu phụ nữ, với nhiều người làm việc tại trang trại và nhà máy, với mục đích cuối cùng là để họ được tiếp cận các cơ hội kinh tế mà họ xứng đáng.

We’ve set goals and are taking practical steps to help change the lives of countless women around the world.

Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu và đang thực hiện các bước thiết thực để thay đổi cuộc sống của hàng ngàn phụ nữ khắp thế giới.

Our Commitment:

  • Increase sourcing from Women-Owned Businesses
  • Empower nearly 1 million women through training
  • Promote diversity and inclusion representation within our merchandising and professional services suppliers

Cam kết của chúng tôi:

  • Tăng số lượng cung ứng từ Các Doanh Nghiệp do Phụ Nữ Sở Hữu.
  • Phát triển năng lực cho gần một triệu phụ nữ thông qua tập huấn.
  • Khuyến khích tính đại diện cho sự đa dạng và bao hàm ở trong các nhà cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp và quảng bá sản phẩm của Walmart.

 

Cost / Chi phí 

vnd 1,000,000 / person

Each company can only register no more than 03 persons / company.

Payment should be made after registration. We accept your payment in cash at AmCham office, or by credit card, or wire transfer. Our bank details will be sent to you in our confirmation email.

1,000,000 vnd/khách

Mỗi công ty chỉ có thể đăng ký không quá 03 khách / công ty

Vui lòng thanh toán phí này sau khi đăng ký. Ông/bà có thể thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng AmCham, hoặc bằng thẻ tín dụng, hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Thông tin về tài khoản sẽ được gởi cho ông/bà trong thư xác nhận của chúng tôi.

Click HERE for Registration Form / Nhấn vào đây để Đăng Ký Ngay

Agenda / Chương trình 

8:00am – 8:30am Registration & Refreshment
8:30am – 8:40am Welcome remarks
Ms. Emily Fleckner – Economic Section Chief, US Consulate General in HCMC
Mr. Jonathan Moreno – AmCham HCM Chair / General Director – Medovations Vietnam
8:40am – 8:45am WEE/WOB Program Introduction
Ms. Nancy Kielty – Vice President, Walmart Global Sourcing USA
8:45am – 9:15am Walmart Responsible Sourcing requirements & challenges update
Mr. Louis Nguyen – Responsible Sourcing, Manager – Supplier Development
9:15am  – 12:00pm Company to Walmart Matching Sessions
4 tables matching: Food; Home used products, Lawn and Gardening tools; Apparel & Footwear; Others
12:00pm Event ends

8:00 – 8:30 Đăng ký & Ăn nhẹ
8:30 – 8:40 Phát biểu khai mạc
Bà 
Emily Fleckner – Economic Section Chief, US Consulate General in HCMC
Ông Jonathan Moreno – Chủ tịch AmCham HCM / Giám đốc – Công ty Medovations Việt Nam
8:40 – 8:45 Giới thiệu Chương Trình Sáng Kiến Trao Quyền cho Phụ Nữ (WEE)/ chương trình Doanh Nghiệp do Phụ Nữ Sở Hữu của Walmart
Bà Nancy Kielty – Phó Chủ Tịch, Walmart Global Sourcing USA
8:45 – 9:15 Cập nhật về các thách thức và yêu cầu cho Nhà Cung Ứng Có Trách Nhiệm Cho Walmart
Ông Louis Nguyen – Trưởng Phòng, Bộ phận phát triển nhà cung cấp
9:15 – 12:00pm
Phiên Gặp mặt giữa Công ty và Walmart
Gồm các nhà cung cấp: Thực Phẩm; Sản phẩm sử dụng trong nhà, dụng cụ làm cỏ và làm vườn; Hàng may mặc và Giày dép; Các sản phẩm khác 
12:00 Sự kiện kết thúc

 

Speakers

Emily Fleckner, Economic Section Chief, U.S. Consulate Ho Chi Minh City

Emily Fleckner joined the United States Foreign Service in 2005.  After her first tour in Dubai, Emily served as an Economic Officer in Mexico City, where she covered environment, science, health and technologyinthe lead-up to COP 16 climate change conference in Cancun.  In Washington DC, she served in the Bureau of South and Central Asian Affairs, focusing on post-conflict economic development, energy issues, and human rights.  Emily was a Special Assistant to Under Secretary for Political Affairs Wendy Sherman from 2013-2014, covering counterterrorism, diplomatic security, Afghanistan, Pakistan, and India.  Most recently, she worked on East Asian and European trade-related issues for Under Secretary for Economic Affairs Catherine Novelli.  Before joining the Foreign Service, Emily earned a Master’s degree in Political Economy from the London School of Economics and was a Senior Editor at the Economist Intelligence Unit in New York City.

 

Jonathan MorenoJonathan Moreno, Chair
General Director, Medovations Vietnam

Jonathan is the General Director of Medovations Vietnam, a member of the Diversatek group of medical technology companies. Medovations opened its Vietnam manufacturing operation in Binh Duong, December 2010, representing the “third wave” of US high technology investment in Vietnam, and continues to expand.

In 2012, Jonathan helped form AmCham’s first Manufacturing Committee and has served since in a leadership capacity. The committee was established to increase value for AmCham’s manufacturing sector members, including the supporting supply chain, by providing networking opportunities and collaborative solutions which cannot be achieved as effectively by individual member companies. The committee continues growing with more than 40 AmCham manufacturing leaders participating in its monthly meetings. Key initiatives include advocacy related to trade facilitation and the annual “Supplier’s Day.”

Jonathan has served on the AMCHAM HCMC Board of Governors since 2013. He holds a Bachelor’s degree in International Studies from the University of South Carolina and a MBA from the University of Hawaii.

 

JocelynMs. Jocelyn Tran, Regional Sr. Director, Southeast Asia, Wal-Mart Global Sourcing

Jocelyn is the Regional Sr. Director for Walmart Global Sourcing, Southeast Asia Region; responsible for sourcing products in the region for Walmart US and international retail markets. She is also a member of the Women Leadership Council in Walmart Global Sourcing with the mission to make Walmart Global Sourcing the best place to work for women at all levels. In that capacity she is in charge of building talent pipeline through leading Walmart Mentoring Circle Group for our female associates in India, Pakistan and Turkey.

Prior to Walmart, Jocelyn was Associate Vice President for Mast Industries, a wholly-owned subsidiary of L.Brands, whose brands include Victoria Secret’s, Bath & Body Works and Henri Bendel. Her 17 year career with the company included roles responsible for apparel sourcing, procurement and production from Mexico, Central America and Vietnam. In 2002 she opened and managed Mast Vietnam office for the next 11 years.

Jocelyn is currently on the Board of AmCham Vietnam, HCMC Chapter and Vina-Capital Foundation. She was the first AmCham Vietnam-HCMC’s Vietnamese-American Chairperson in 2010. Her contribution includes in 2007, leading effort to support Vietnamese government establishing an export monitoring system to prevent dumping and illegal transshipments and in 2007-08 initiating AmCham close cooperation with VCCI to support the Prime Minister’s Action Plan to establish harmonious labor relations for a stable investment environment while actively participated as part of AmCham Advisors to review the Labour Code.

Jocelyn has an AA degree in Fashion Design from the Fashion Institute of Design and Merchandising, USA. She is married to Toan Nguyen and they have a 16 year old son named Matthew.

 

Louis Nguyen, Supplier Development Manager, Responsible Sourcing, Wal-Mart Global Sourcing

Louis is Supplier Development Manager on the Southeast Asia Responsible Sourcing Operations team at Walmart. He is engaged in Responsible Sourcing Academy program execution, supplier support, stakeholder engagement and incident reporting. Prior to Walmart, he held several roles focused on quality and compliance with many international companies including Conforama (FR) and Bilfinger (DE). He has shown the commitments toward human rights and environmental protection. Besides volunteering to Saigon Children Charity, Mai Nha Foundations and other NGOs, he was also one of the key players in many international programs such as the first World Journey of Smiles – Operation Smiles in 2007 to provide cleft lip and palate repair surgeries, WWF Green Office program in Asia in 2008 to promote environmental awareness, and Open Courseware Consortium in 2010 to support tuition-free online education around the world.

Louis received a bachelor’s degree in Mechanical Engineering – Industrial Systems from Ho Chi Minh City Polytechnic University and a master’s degree in Philosophy of Future Studies from University of Stellenbosch Business School. He is also a certified manager of quality/ organizational excellence at American Society for Quality (US) and technical member of Institution of Occupational Safety and Health (UK). Louis is Vietnamese and living in Ho Chi Minh City.