Review Category : Uncategorized

Watch U.S. ​Chamber ​of ​Commerce ​President ​and ​CEO ​Thomas ​J. ​Donohue ​​deliver ​his ​annual ​State ​of ​American ​Business ​Address ​to outline the top challenges facing the business community and the Chamber’s policy priorities for 2018.

We invite you to watch the address live and join the conversation on Twitter using #Jobs18.

Webcast begins at 9:30 PM (GMT+7) on Wednesday, January 10, 2018.

Visit the event webcast page to add the event to your calendar and share with your colleagues and friends.

Read More →

Click here to see the 2018 Board of Governors Biographic Information

Name Company Term*
Michèle Auerbach 7-Eleven, Inc. 2017-18
Michael Beckman Russin & Vecchi 2018-19
Walter Blocker Vietnam Trade Alliance 2017-18
Kurt Droeshout Procter & Gamble Vietnam 2017-18
Mark Gillin AIM-America Indochina Management 2017-18
Michael Hoe-Knudsen InterContinental Saigon 2018-19
Bradley LaLonde Vietnam Partners LLC 2017-18
Kevin Moore Vietnam Waste Solutions 2017-18
Jonathan Moreno Medovations Vietnam 2017-18
Thuy-Hang Nguyen Baker & McKenzie 2018-19
John Nguyen DiCentral Vietnam 2018-19
Gina Proctor Intel Products Vietnam 2018-19
Amanda Rasmussen ITL Corporation 2018-19
Keith Schulz Vilube Corporation 2017-18
Brad Silcox Pfizer 2018-19
Uday Sinha Suntory PepsiCo Vietnam Beverage 2018-19
Jocelyn Tran Walmart Global Sourcing Vietnam 2017-18
Bill Watson Coats Phong Phu 2018-19

 

Note: Governors are elected for a two year term.

2017-2018 indicates those elected in connection with the Dec 2016 Annual General Meeting, whose terms are from Jan 2017 – Dec 2018.

2018-2019 indicates those elected in connection with the Dec 2017 Annual General Meeting, whose terms are from Jan 2018 – Dec 2019.

Click here to see the 2017 Board of Governors • Biographic Information

Click here to see the 2017 Board of Governors • List of Governors

Read More →

Chỉ thị số :22-CT/TW của Ban Bí thư TW về xây dựng quan hệ lao động hài hoà. ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số :22-CT/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

CHỈ THỊ
BAN BÍ THƯ
về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng
quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm qua, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng cao; vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng nhanh; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; hàng năm tạo việc làm cho hàng triệu lao động; thu nhập và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp được cải thiện; từng bước hình thành quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp, xuất hiện nhiều mô hình, nhiều doanh nghiệp có quan hệ lao động tốt.

Đạt được kết quả trên là do thẻ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hoàn thiện; công tác quản lý nhà nước về đầu tư và lao động có chuyển biến tích cực; nhiều tổ chức công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp đã trở thành người đại diện, bảo vệ quyền lợi pháp của người lao động, góp phần giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động có xu hướng gia tăng với quy mô lớn, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội và môi trường đầu tư, làm thiệt hại cho người lao động, cho doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế.

Nguyên nhân của tình hình trên chủ yếu là do người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, chưa quan tâm đúng mức đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; điều kiện sinh hoạt vật chất và tinh thần của người lao động trong nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất chưa được bảo đảm; công tác quản lý nhà nước về lao động còn bất cập; nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức CĐ, hoặc có tổ chức CĐ nhưng hoạt động chưa hiệu quả, chưa trở thành người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ trong DN; hầu hết các DN ngoài nhà nước chưa có tổ chức Đảng, đoàn thanh niên để lãnh đạo, tập hợp, vận động, giáo dục NLĐ; đa số NLĐ xuất thân từ nông thôn nên nhận thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật lao động còn hạn chế; quan hệ cung – cầu về lao động còn mất cân đối.

Để khắc phục tình trạng trên, từ đó góp phần ổn định môi trường đầu tư, bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các DN, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; có chương trình, kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật cho công nhân; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; hoàn thiện chính sách tiền lương, BHXH, BHYT; quy hoạch các KCN-KCX gắn với quy hoạch khu dân cư; có giải pháp phát triển nhà ở và hạ tầng xã hội nhằm cải thiện đời sống của NLĐ.

2. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23.11.1996 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài; đánh giá những việc làm được, chưa làm được, rút ra những kinh nghiệm, những mô hình tổ chức cơ sở đảng hoạt động có hiệu quả để nhân rộng trong các doanh nghiệp khác. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và chỉ đạo kiên quyết việc thành lập, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị – xã hội tại các doanh nghiệp.

3. Các tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg, ngày 6.3.2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động, xác định đúng trách nhiệm của các cấp chính quyền ở địa phương theo quy định của pháp luật đối với các cuộc đình công của công nhân xảy ra không đúng trình tự của pháp luật trên địa bàn, từ đó đề ra những biện pháp thiết thực để tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới, nhằm hạn chế xảy ra tranh chấp lao động.

4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách lao động và tổ chức triển khai thực hiện đến tận DN và NLĐ; bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra lao động nhằm tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật lao động trong DN; hoàn thiện thể chế và chính sách để thị trường lao động phát triển lành mạnh, bảo đảm cân đối cung – cầu lao động giữa các ngành, các vùng, giữa thành thị, nông thôn và cơ cấu trình độ tay nghề.

5. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tạo lập môi trường để đại diện người sử dụng lao động, hiệp hội DN, hiệp hội ngành nghề hoạt động có hiệu quả nhằm hỗ trợ DN trong việc thực thi pháp luật và chính sách về lao động, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chăm lo lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, thực hiện tốt cơ chế phối hợp ba bên ở cấp ngành và địa phương về quan hệ lao động, thúc đẩy ký kết TƯLĐTT cấp ngành, cấp khu vực.

6. Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN có kế hoạch cụ thể củng cố, phát triển và đổi mới cơ chế hoạt động của tổ chức CĐ trong các DN, để tổ chức CĐ thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trên tinh thần hợp tác, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa nhà đầu tư, NLĐ và Nhà nước; nghiên cứu, đề xuất chính sách đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ CĐCS trong DN.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng và phát triển mô hình hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước để tập hợp, tuyên truyền, vận động, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người lao động.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nâng cao hiệu quả công tác nữ công của công đoàn tại các doanh nghiệp và các khu công nghiệp.

7. Các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tốt việc tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng về hội nhập kinh tế, thu hút đầu tư để phản ánh trung thực, khách quan những việc làm được, chưa làm được, tránh thông tin, đưa tin một chiều tạo nên những phản ứng không tốt trong quan hệ lao động và dư luận xã hội.

8. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng có hình thức phù hợp quán triệt nội dung của chỉ thị này trong toàn hệ thống chính trị; coi nội dung xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài để thực hiện cho được mục tiêu ổn định chính trị, xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn cán bộ, ngành, đoàn thể TW, các cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thịc này. Văn phòng TW Đảng chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

T/M BAN BÍ THƯ

(đã ký)

Trương Tấn Sang
Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Tiếng Anh – English

Read More →

Gina Proctor, Treasurer, Director of Finance/Controller
Intel Products Vietnam

Director of Finance for Intel’s manufacturing operations in Vietnam, the company’s newest and largest assembly and test manufacturing facility. Responsible for financial support including Corporate Finance and Accounting, Global Tax and Trade, as well as Operations Finance.  Leads team of ~30 direct and matrixed professionals across Operations Finance, Accounting, Tax, Trade, Treasury, and Risk Management. This role requires extensive interactions with Senior Vietnamese Government officials and other external parties. Focused on keeping Intel legal and compliant, growing our business, accelerating our operational effectiveness and developing our regional capabilities and leadership pipeline.

Previously, Gina was Internal Audit Senior Manager and then Director of Investigations and Internal Audit for Intel, where she led a globally dispersed organization of 24 audit professionals that oversaw the performance of internal audits and financial reviews across the company’s global operations. Over the past 18 years at Intel, Gina has had multiple different roles encompassing a spectrum of areas such as Internal Audit, Finance, Risk Management and Investigations. Her experience at four different Intel sites has developed an understanding of Intel’s geographical differences/challenges.

Read More →

John Nguyen
Founder, Director, and Chief Strategy Officer
DICental Corporation

John is the founder, board director and chief strategy officer of DiCentral Corporation, a Houston-based Electronic Data Interchange (EDI) and business-to-business (b2b) supply-chain solutions company. He is responsible for the company’s business strategy and corporate development.

Prior DiCentral, John Nguyen worked as an equity research analyst at Lazard, an investment bank in New York City. With over 30 years of business experience, he has held technical and marketing positions at AT&T, Siemens, Alcatel and Nortel Networks.

John earned an M.S. in computer science from the Illinois Institute of Technology and a B.S. from Aurora University in Chicago. He is an avid golf enthusiast, and, weather allowing, spends his weekends honing his swing on the fairways.

 

Vision for AmCham

“I would be honored to serve on the Board of Governors of AmCham.  AmCham has done a wonderful job in promoting trade and investment between Vietnam and the USA. AmCham is a great platform for businesses to network and express concerns on current and pending government policy and regulations. I am committed to use my expertise, experience and my company’s resources to participate in AmCham’s events and activities that promote and expand trade and investment between Vietnam and the USA.

Read More →

Ursula Szotyory-Grove, Senior Associate
Mayer Brown JSM

Ursula has been an active member of AmCham Vietnam for over ten years, and currently serves as Chair of the Legal Committee.  As Legal Chair, she focuses on conveying the needs of the American business community to the Vietnamese government and prepares position papers, works with the Vietnamese Business Forum, and meets with members of the United States government on trade initiatives. Ursula has represented the AmCham Legal Committee in various seminars and meetings with Vietnamese government officials, and most recently attended the 2017 APCAC Doorknock in Washington D.C.

Ursula has had a long relationship with Vietnam – her family lived in Hanoi and Ho Chi Minh City for several years, and Ursula permanently moved back to Vietnam in 2007 to work as an Associate for Russin & Vecchi.  She is currently a Senior Associate at Mayer Brown JSM Ho Chi Minh City. Her practice areas include foreign investment, mergers & acquisitions, financial services, and anti-corruption and FCPA. In her spare time, Ursula does volunteer interviews in Vietnam for her alma mater Princeton University.

 

Goals

If elected to the Board, I would like to help AmCham continue its mission to strengthen the business environment in Vietnam and enhance collaboration and understanding between the United States and Vietnam, especially in the post-TPP environment. I want to continue to speak for American business interests, and help American companies succeed in Vietnam through advocacy and networking. As the current Chair of the Legal Committee, I have already worked successfully with AmCham committees, as well as other international Chambers of Commerce, on position papers and strategies to address upcoming regulatory changes. I would like to expand my work beyond the Legal Committee and work more closely with other chambers to ensure that American businesses are able to engage more fully in the Vietnamese economy. Finally, I would like to support more opportunities for AmCham to engage with the community, and welcome more CSR and community-focused projects.

Read More →

Bradley Silcox
Country Manager & Chief Representative
Pfizer Vietnam

I have been working for Wyeth/Pfizer for 25+ years, holding various Commercial and Finance roles. Prior to coming to Vietnam as Country Manager, I was the Regional Finance Director for APAC (2010-2012), Greater China (2009-2010) and Central Europe (2006-2009), having held key leadership roles in US, Europe and Asia.  Given this extensive experience in different markets, I have a diverse perspective on the development of the healthcare and pharmaceutical industry, as well as deep insight into market trends in APAC. I have been traveling with my family since 1998 and have spent 16 of the last 20 years outside the US.

 

How I Can Be Of Value to AmCham Board of Governors:

I have been in Vietnam since 2012 and been an active member in Healthcare since my arrival. I have been a Pharma Group Board member since 2012 and assumed Chairmanship of the 26 member association in 2015. The mission of the Pharma Group (PG) is to create fast and sustainable access to high quality, safe and innovative medicines for Vietnamese patients in collaboration with the strategic healthcare objectives of the Government of Vietnam. PG has an Executive Director as well as 3 other policy/administrative staff and is extremely active in shaping policy directly with the government or by placing them in contact with industry consultants or relevant stakeholder’s in other markets to assist the government with their policy decisions. As Chairman of PG we have established a cohesive board that is clearly aligned on the vision and top priorities facing the industry. Our recent accomplishments include:

1) 2017 Pharma Law that expedited the access for new drugs to Vietnam by more than five years2) 2016 Tender Circular that set the stage for centralized drug procurement and price negotiation

3) Successfully demonstrated the value of innovative life-sciences to relevant VN Ministries and are setting the stage for Innovative Life-Sciences Sector development

a. “Innovation is at the core of US exports to VN and we need to partner to develop this for the long-term stability of the VN/US trade relationship”

I have also been active in a number of public private partnerships (PPP’s) with the government to develop healthcare capability and these projects will continue to play a key role in VN as they reach middle-income status and lose some or all of their foreign development funding. I believe it will be critical for the VN Gov’t to first understand the change in mindset needed to shift from Foreign Development/NGO funding to PPP and then it will be  incumbent upon US Industry to demonstrate that a level-playing field and market-based incentives will not weaken but strengthen the domestic industry in the mid to long-term.

 

Personal Background:

Married to my wife Susan for 19 years and have two children Morgan (17) and Gabriel (15). I enjoy music, travel, cycling, guitar and having great conversations with different people from all over the world.

Read More →

Dr. Wade Brackenbury
American Chiropractic Clinic

Dr. Brackenbury studied emergency medicine in Idaho and finished his premedical course in Missouri. He studied Chiropractic in California, and acupuncture in Korea as well as China. In 1995 he was selected by the International Chiropractic Association as one of six student interns to travel to Romania where he worked with terminally ill and severely handicapped orphans. As a student intern, Dr. Brackenbury also organized health expeditions into Mexico where he and a fellow student provided free health care to the impoverished Tarahumara Indians living in the Copper Canyon. Upon finishing his clinical rotations, he was awarded the chiropractic excellence award. Dr. Brackenbury graduated Magna Cum Laude, in the top of his class from Life Collage of Chiropractic.

Having practiced in the US, Malaysia, Hong Kong and Thailand, Dr Brackenbury founded and co-founded a number of chiropractic clinics in Malaysia.  In 1999 he set up the Damansara Chiropractic Center, which was one of the largest and most successful chiropractic clinics in South East Asia. Dr. Brackenbury was the first Chiropractor to effectively promote chiropractic in Malaysia.

12 years ago Dr. Brackenbury opened the first chiropractic Center in HCMC Vietnam, after having worked closely with Bob Banderman from the American Consulate for over a year.  ACC has the distction of being the first Chiropractic company to  open the chiropractic profession, 100% legally from the start, in any South East Asian country.  Currently there are 3 branches of ACC, two being in HCMC and one in Hanoi, with more than 100 employees including 10 Doctors of Chiropractic from 5 different countries, and more than 30 physiotherapists.

Dr. Brackenbury is also involved in therapeutic innovation, and has been continuously developing a number of therapeutic as well as orthotic devices in Vietnam. ACC also led the original research in the treatments of lumbar disk herniation, chronic back pain and severe flat foot syndrome in children.

 

Personal Life:  Dr. Brackenbury has been living in Vietnam for more than 12 years with his wife and daughter. He is an avid mountaineer, photographer as well as the author and co-author of several non-fiction books.

 

Goals for Am Cham:

1) To work with the Vietnamese government towards the improvement of overall processes by which Health Care providers, Medical Institutions and Pharmacy Companies achieve compliancy in their provision of goods and services to the people and market of Vietnam.

2) To work with the Vietnamese Ministries in reducing corruption and unreasonable delay in processes of obtaining and maintaining licenses, facilities and importation of goods, pertaining to health care services in Vietnam.

3) Pertaining to Chiropractic:  To work with the Vietnamese government in re-establishing the standards of Chiropractic, as how they were first implemented in Vietnam.  Specifically to motivate the local regulators in order not to tolerate non Chiropractors in practicing manipulation and calling themselves as well as their services Chiropractic—when in fact they are not.

Read More →