[AmCham Scholarship 2016] English Test Result & Ability Test Schedule

Congratulations to all who completed the English Test in AmCham Scholarship 2016, and especially to those listed below that qualified for the Ability Test.

TIME:Saturday, 12th Nov 2016
VENUE:Hoa Sen University – 08 Nguyen Van Trang, District 1
TESTING ROOMS:NZ201 & NZ206

Click HERE for more information about the test.


Kindly note the following information and prepare in advance:

– For each batch, please head to your room 10-15 minutes before your starting time for check-in. You may have to wait for a while in the hallway if the previous batch ends later than scheduled.
– Remember to bring your original Personal ID Card or Passport with identifiable date of birth. If you cannot show any of the above, you must contact [email protected] at least 2 days in advance. You may need your Student ID to enter Hoa Sen University.
– Only CALCULATOR is allowed in the Testing Room. You DO NOT need to bring pens, pencils and erasers because these will be provided.
– On the testing day, you are NOT ALLOWED to bring any containing items with you into the testing room, such as a purse, bag, folder, etc… And please do not bring any valuable items, such as: laptop, camera, jewelries, watch, mobile phone, cash (credit card), etc. We are NOT responsible for lost or stolen belongings.


–PLEASE CLICK THE TABS BELOW FOR BATCH DETAILS

TESTING ROOM: NZ201

20160062 – Đỗ Thị Ngọc Yến
20160138 – Trần Thị Hồng Quyên
20160277 – Phạm Thị Tường Vi
20160314 – Đào Bội Trân
20160358 – Nguyễn Vũ
20160360 – Trần Thị Quỳnh Thi
20160363 – Hoàng Phương Anh
20160373 – Nguyễn Minh Hải
20160395 – Trần Phương Uyên
20160405 – Trịnh Nguyễn Thảo Nguyên
20160421 – Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm
20160433 – Trương Ngọc Thảo
20160130 – Phạm Đức Quỳnh Lê Tuấn Anh
20160504 – Nguyễn Song Bảo Giang
20160149 – Đào Tường Vy
20160241 – Hồ Lâm Ngọc Diễm
20160293 – Trần Quang Phú
20160120 – Nguyễn Phương Tuyền
20160039 – Bùi Trung Hải
20160104 – Lê Đăng Bảo Hoàng
20160312 – Huỳnh Chí Phú
20160448 – Lê Minh Hoàng
20160091 – Ma Ngọc Nhã Vy

TESTING ROOM: NZ206

20160194 – Trần Hữu Phương Nhi
20160269 – Trần Hậu Minh Phương
20160272 – Trịnh Lê Phương Chi
20160282 – Nguyễn Hồng Hảo
20160283 – Nguyễn Thị Mỹ Trang
20160294 – Võ Minh Thiện
20160353 – Nguyễn Kiều Ngân
20160355 – Nguyễn Phan Hải Yến
20160357 – Ngô Yến Ngọc
20160375 – Đinh Hà Yến Nhi
20160424 – Trác Mỹ Trúc
20160331 – Cáp Thùy Quyên
20160054 – Nguyễn Hồng Hân
20160347 – Lưu Hoàng Lan
20160480 – Bùi Thị Mai Trang
20160505 – Huỳnh Trọng Nghĩa
20160110 – Võ Thị Minh Thư
20160113 – Ngô Thị Phúc Tâm
20160511 – Đỗ Thị Ngọc Mai
20160465 – Bành Quốc Thuyên
20160458 – Lê Minh Trí
20160460 – Trần Hoàng Nam

TESTING ROOM: NZ201

20160184 – Phạm Thị Kim Anh
20160189 – Đồng Ngọc Tài
20160200 – Nguyễn Tấn Quốc
20160243 – Hồ Lê Bảo Trâm
20160262 – Lê Đan Khoa
20160266 – Lê Thu Trang
20160327 – Lê Ngọc Ẩn
20160361 – Ngô Nguyễn Huyền Trâm
20160402 – Lê Thị Dung
20160408 – Nguyễn Huy Quốc
20160414 – Đặng Ngọc Thanh
20160417 – Phạm Ngọc Thái Hoàng
20160252 – Phạm Thanh Nhàn
20160454 – Nguyễn Hoài Phương
20160022 – Hồ Vũ Minh Điền
20160255 – Trần Lê Mỹ Mỹ
20160429 – Nguyễn Minh Trí
20160310 – Trương Thị Phương Loan
20160342 – Lê Thị Bích Hằng
20160222 – Lê Thị Thanh Bình
20160522 – Nguyễn Phan Hoàng Hải
20160075 – Bùi Thanh Trí

TESTING ROOM: NZ206

20160081 – Dương Thị Minh Trang
20160260 – Nguyễn Thị Mỹ Duyên
20160045 – Võ Thiện Toàn
20160069 – Nguyễn Thị Trâm Anh
20160088 – Nguyễn Thị Kha Nhi
20160186 – Trần Yến Thuận
20160224 – Nguyễn Lê Đình Hoàng
20160238 – Trương Kiều Trinh
20160247 – Nguyễn Thị Phương Thảo
20160263 – Lê Thị Trang Thi
20160299 – Huỳnh Phước Nguyên
20160380 – Lý Nguyễn Hoàng Yến
20160394 – Trần Hữu Đức
20160396 – Bùi Kiều Anh
20160011 – Ngô Ngọc Anh
20160087 – Nguyễn Oanh Phương Thảo
20160177 – Bùi Thị Huỳnh Như
20160288 – Trần Thị Như Quỳnh
20160289 – Nguyễn Hoài Quế Anh
20160253 – Nguyễn Vũ Khánh Minh
20160204 – Nguyễn Thị Ngọc Diệu
20160286 – Nguyễn Đăng Khánh Châu

TESTING ROOM: NZ201

20160178 – Nguyễn Thị Minh Hòa
20160365 – Phan Đình Nguyên
20160368 – Huỳnh Anh Kiệt
20160128 – Nguyễn Lê Phương Tâm
20160180 – Trình Xuân Sơn
20160500 – Trần Công Thiện
20160527 – Nguyễn Hoàng Hải Âu
20160344 – Hà Quốc Hoàng
20160021 – Lâm Minh Phương
20160028 – Nguyễn Đức Hùng
20160137 – Phạm Văn Tú
20160187 – Nguyễn Văn Tiến
20160218 – Tô Tôn Thành
20160341 – Hoàng Chí Phú
20160451 – Võ An Khương
20160469 – Nguyễn Thanh Liêm
20160497 – Nguyễn Hồng Huynh
20160502 – Lê Triều Dương
20160333 – Trần Xuân Bích Hân
20160285 – Hồ Mai Thy
20160303 – Huỳnh Lê Yến Anh
20160268 – Mai Quỳnh Như
20160008 – Trần Hà Mai Uyên

TESTING ROOM: NZ206

20160046 – Trương Đình Tuấn
20160114 – Nguyễn Phú Hiển
20160510 – Lâm Thái Nhật Toàn
20160461 – Lê Công Được
20160025 – Lê Thị Kim Tuyến
20160140 – Nguyễn Ân Hồng Phúc
20160487 – Nguyễn Hoàng Phúc Huy
20160093 – Thái Duy Linh
20160142 – Lê Hồng Minh
20160195 – Nguyễn Thuận Thiên
20160197 – Trần Việt Tiến
20160257 – Trần Kim Thiện
20160295 – Cao Phước Hiệp
20160370 – Lê Nguyễn Quang Tú
20160442 – Hồ Vũ Minh Huy
20160455 – Nguyễn Mạnh Tiến
20160516 – Nguyễn Hoàng Thiên
20160231 – Nguyễn Thị Anh Thư
20160240 – Đặng Nguyễn Thảo Vân
20160410 – Võ Quang Huy
20160388 – Trần Anh Tùng
20160228 – Phan Nguyễn Tuấn Anh
20160306 – Nguyễn Lê Nhật Minh

TESTING ROOM: NZ201

20160271 – Nguyễn Thị Thanh Thảo
20160094 – Thượng Nguyễn Phương Ngân
20160196 – Nguyễn Đình Nam
20160237 – Nguyễn Thùy Minh Phương
20160256 – Từ Lệ Tâm
20160281 – Hồ Thị Ánh Phượng
20160311 – Hồ Thị Phương Thảo
20160351 – Bùi Quang Minh Hoàng
20160372 – Nguyễn Vĩnh Khang
20160382 – Cao Kỳ Duyên
20160413 – Nguyễn Thị Tiên Thi
20160047 – Võ Thị Ngọc Anh
20160059 – Lê Huỳnh Minh Triết
20160390 – Nguyễn Tú Khanh
20160052 – Nguyễn Mẫn Huy
20160217 – Đỗ Duy Quang
20160100 – Nguyễn Mạnh Cầm
20160468 – Nguyễn Thanh Kim Xuyến
20160061 – Lâm Nguyễn Huy Hoàng
20160096 – Đào Xuân Thịnh
20160090 – Lê Ngô Ý Nhi
20160185 – Nguyễn Thụy Vy

TESTING ROOM: NZ206

20160245 – Trần Bá Giáp
20160450 – Nguyễn Thị Bích Vân
20160481 – Ma Nguyễn Quang Khánh
20160038 – Đỗ Phú An
20160300 – Trần Tinh Chí
20160392 – Trần Quang Huy
20160126 – Đỗ Đào Quốc Xuân
20160019 – Đoàn Phạm Anh Linh
20160041 – Chế Hữu Cường
20160060 – Phạm Xuân Hiển
20160076 – Nguyễn Diệp Phương Linh
20160121 – Nguyễn Trần Quang Khải
20160125 – Lê Du Phong
20160141 – Phạm Thành Công
20160223 – Nguyễn Đăng Hải
20160332 – Nguyễn Vũ Trung Tín
20160356 – Vương Bình Ân
20160445 – Đinh Phương Nhi
20160456 – Võ Phi Long
20160354 – Lương Thảo Ly
20160043 – Tạ Lê Minh Phước
20160219 – Nguyễn Thanh Huyền
20160349 – Nguyễn Hoàng My

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply