AmCham Scholarship 2017 – Ability Test Results & Interview Schedule

Congratulations on passing the ability test of AmCham Scholarship 2017. Now welcome all listed below to come and shine in the Interview Round:

TIME:Saturday, 25th Nov 2017
VENUE:Crystal 1 Hall, Ground Floor White Palace (194 Hoang Van Thu, Ward 9, Phu Nhuan District)

*** Detailed schedule and important notes will be sent via email.

*** For more helpful information of the interview, find HERE.


Please kindly note the following information and prepare in advance:

– Send us a photo of you (portrait, formal clothing) to [email protected] before Nov 23. The file name should be: ApplicationNumber_Fullname (Eg: 20171234_Nguyen Van A)

– Bring your Original ID Card/Passport/Driving license with clear details of your full name and date of birth

– Dress Code: Formal 

– Take care of your own belongings, avoid bringing valuable items such as laptop, camera, jewelry, accessories, cash, etc…


–CLICK THE TAB BELOW FOR THE FULL LIST

App No.Full NameInterview batch
20170476Tran Dai Phat08:00 – 09:00
20170373Võ Duy Hiếu08:00 – 09:00
20170616Lê Khắc Hồng Phúc08:00 – 09:00
20170448Mai Hoang Bao08:00 – 09:00
20170590Nguyễn Hoàng08:00 – 09:00
20170090Nguyễn Anh Tuấn08:00 – 09:00
20170494Nguyễn Mậu Sơn08:00 – 09:00
20170754Nguyễn Phước Bảo Hoàng08:00 – 09:00
20170015Huỳnh Phú Minh08:00 – 09:00
20170070Doãn Hồng Đức08:00 – 09:00
20170290Nguyễn Nhật Khương08:00 – 09:00
20170831Trần Minh Triết08:00 – 09:00
20170347Lương Thiên Quang08:00 – 09:00
20170801Đào Minh Quân08:00 – 09:00
20170923Nguyễn Nhã Kha Minh08:00 – 09:00
20170778Hồ Đăng Khả Tú08:00 – 09:00
20170350Phạm Đức Minh08:00 – 09:00
20170490Nguyễn Hữu Thiện08:00 – 09:00
20170452Lê Công Lý08:00 – 09:00
20170051Nguyễn Thị Hoàng Ngân08:00 – 09:00
20170186Phuong Thao Nguyen Vu08:00 – 09:00
20170384Nguyễn Hoàng Vy08:00 – 09:00
20170716Nguyễn Hùng Mạnh08:00 – 09:00
20170081Nguyễn Thảo Chi08:00 – 09:00
20170568Phạm Đào Phương Linh08:00 – 09:00
20170348Huỳnh Lê Anh Quốc08:00 – 09:00
20170653Huỳnh Ngọc Nhơn08:00 – 09:00
20170424Lê Hữu Quang Vinh08:00 – 09:00
20170067Trần Thái Ngọc Hưởng08:00 – 09:00
20170693Trương Công Chánh08:00 – 09:00

20170617Đặng Thị Bích Ngọc09:00 – 10:00
20170554Võ Nguyễn Nhật Anh09:00 – 10:00
20170858Nguyễn Quốc Trung09:00 – 10:00
20170583Nguyễn Hà Huy Vũ09:00 – 10:00
20170558Nguyen Hai Dang09:00 – 10:00
20170840Trần Ngọc Tú09:00 – 10:00
20170030Đỗ Minh Phụng09:00 – 10:00
20171003Võ Hoàng Thông09:00 – 10:00
20170491NGUYỄN THÀNH NAM09:00 – 10:00
20170360Đinh Hoàng Minh09:00 – 10:00
20170860Nguyễn Thanh Vũ09:00 – 10:00
20170968Tôn Thất Vĩnh09:00 – 10:00
20170073Nguyen Tuan Anh09:00 – 10:00
20170696Lê Anh Tú09:00 – 10:00
20170387Đặng Bùi Thị Diệu09:00 – 10:00
20170786Võ Nguyễn Hà My09:00 – 10:00
20170605Lương Gia Vĩ09:00 – 10:00
20170589Trần Phạm Khánh Vân09:00 – 10:00
20170684Trần Tuấn Việt Đức09:00 – 10:00
20170742Nguyễn Minh Thanh Vân09:00 – 10:00
20170733Nguyễn Anh Tài09:00 – 10:00
20170687Nguyễn Thành Thi09:00 – 10:00
20170676Lê Doãn Đan Linh09:00 – 10:00
20170249Trần Phương Mai09:00 – 10:00
20170996Ngô Nam Phương09:00 – 10:00
20170784Hoàng Hiếu Di09:00 – 10:00
20170662Nguyễn Thị Loan09:00 – 10:00
20170161Ngô Hồng Quỳnh Uyên09:00 – 10:00
20170573Nguyễn Trình Minh Nguyệt09:00 – 10:00
20170657Huỳnh Thị Mỹ Dung09:00 – 10:00

20171001Dao Thanh Duy10:00 – 11:00
20170117Trần Kính Hưng10:00 – 11:00
20170869Nguyễn Thúy Trúc10:00 – 11:00
20170375Mai Hồng Phúc10:00 – 11:00
20170824Tô Đông Kha10:00 – 11:00
20170464Nguyễn Thủy Tiên10:00 – 11:00
20171011Hồ Quang Vũ10:00 – 11:00
20170445Lê Minh Triết10:00 – 11:00
20170402Võ Thị Hồng Hạnh10:00 – 11:00
20170755Nguyen Trong Tai10:00 – 11:00
20170543Lưu Việt Thy10:00 – 11:00
20170043Đinh Phạm Đăng Khoa10:00 – 11:00
20170264Lê Nguyễn Minh Thư10:00 – 11:00
20170089Đoàn Quốc Khánh10:00 – 11:00
20170444Đặng Phan Trân Châu10:00 – 11:00
20170364Bùi Thanh Hằng10:00 – 11:00
20170912Trần Nguyễn Hiền Linh10:00 – 11:00
20170246Huỳnh Hải Yến10:00 – 11:00
20170201Trần Hoàng Thế Kiệt10:00 – 11:00
20170643Ngô Nhật Huy10:00 – 11:00
20170793Nguyễn Thảo Vân10:00 – 11:00
20170680Lê Chí Trung10:00 – 11:00
20170764Phạm Quốc Đạt10:00 – 11:00
20170477Văn Phạm Kỳ An10:00 – 11:00
20170838Vương Thảo Nguyên10:00 – 11:00
20170772Võ Thành Tài10:00 – 11:00
20170434Trần Nguyễn Hạ Huyền10:00 – 11:00
20170478Đào Lan Phương10:00 – 11:00
20170576Đỗ Nhật Thanh10:00 – 11:00
20170058Hồng Thanh Uyên Nhi10:00 – 11:00

20170885Nguyễn Tấn Thịnh11:00 – 12:00
20170752Vũ Nguyễn Trí Giang11:00 – 12:00
20170389Nguyễn Trịnh Thiên Kim11:00 – 12:00
20170286Lê Thái An11:00 – 12:00
20170352Nguyễn Trang Thanh11:00 – 12:00
20170819Nguyễn Lâm Quốc Khánh11:00 – 12:00
20170997Ngo Luong Thanh Tra11:00 – 12:00
20170990Phạm Đình Vương11:00 – 12:00
20170988Đinh Thành Luân11:00 – 12:00
20170942Le Viet Nhat Quang11:00 – 12:00
20170798Nguyễn Trọng Nghĩa11:00 – 12:00
20170255Nguyễn Minh Gia Huy11:00 – 12:00
20170397Vũ Trung Hiếu11:00 – 12:00
20170823Huỳnh Nam Sơn11:00 – 12:00
20170177Cao Minh Hiệp11:00 – 12:00
20170909Pham Bich Uyen11:00 – 12:00
20170349Hà Thị Bích Chi11:00 – 12:00
20170907Nguyễn Thanh Mai Hương11:00 – 12:00
20170293Trần Thị Ngọc Huyền11:00 – 12:00
20170235Nguyễn Thị Kim Ngân11:00 – 12:00
20170098Trần Oanh Ngọc Yến11:00 – 12:00
20170173Cao Lê Yến Nhi11:00 – 12:00
20170501Lu Vi Sieu11:00 – 12:00
20170577Võ Dương Quang Ngọc11:00 – 12:00
20170511Đỗ Thị Minh Vy11:00 – 12:00
20170645Lê Thu Nguyệt11:00 – 12:00
20170602Nguyễn Hoàng Diệp Linh11:00 – 12:00
20170743Nguyễn Hữu Bảo Thịnh11:00 – 12:00
20170794Trương Hoàng Anh11:00 – 12:00
20170405Lê Dương Tuấn Anh11:00 – 12:00