Chương Trình Học Bổng Nữ Sinh Viên Kỹ Thuật AmCham 2013 – DS Hồ Sơ Đã Hoàn Tất

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN/ CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

1.Nhận đơn học bổng:Ngày 09 tháng 04 đến 01 tháng 05, 2013
2. Hạn chót nộp đơn:10 giờ tối ngày 01 tháng 05, 2013
3.Thông báo kết quả vòng hồ sơ:Ngày 07 tháng 55, 2013
4.Phỏng vấn:Ngày 13,21,21 tháng 05, 2013
5.Thông báo kết quả cuối cùng:Tháng 05, 2013 (chi tiết sẽ thông báo sau)
6.Trao học bổng:Tháng 05, 2013

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ HOÀN TẤT (Tính đến ngày 03/05/2013)

Final

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hỏi – Đáp

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có câu hỏi gì, vui lòng liên hệ Chương Trình Học Bổng Nữ Sinh Viên Kỹ Thuật AmCham 2013 qua địa chỉ email sau: [email protected]

Trở về trang thông tin của Chương Trình .

Tin Tức về Chương Trình Học Bổng Nữ Sinh Viên Kỹ Thuật AmCham 2012