Ability Test

Date :9th Nov, 2019
Venue: 2nd Floor, Equatorial Hotel, 242 Tran Binh Trong Street, District 5
Room:Dalat 1&2

Welcome to Ability Test of AmCham Scholarship 2019.

This year, Ability Test round will be 3E-IP Test provided by Vietnamworks .  The test including two parts:

  1. Intelligence: 125 multiple choice questions, in 20 minutes.
  2. Personality: 90 multiple choice questions, in 15 minutes. This part evaluates characteristics and thoughts of candidates. These question does not have correct of incorrect answers.

Please find your test schedule as below

No.Application NumberCandidate Full NameBatch
120190279Triệu Gia Ân9:00AM – 10:00AM
220190066Nguyễn Bảo Ân9:00AM – 10:00AM
320190761Trần Vũ Như Anh9:00AM – 10:00AM
420190709Lê Phan Loan Anh9:00AM – 10:00AM
520190664NGUYEN THI QUYNH ANH9:00AM – 10:00AM
620190354Đinh Thị Minh Anh9:00AM – 10:00AM
720190286Hà Minh Trúc Anh9:00AM – 10:00AM
820190252Nguyễn Thế Anh9:00AM – 10:00AM
920190038Nguyễn Thị Hoài Anh9:00AM – 10:00AM
1020190037Huỳnh Ngọc Bảo Anh9:00AM – 10:00AM
1120190750Cao Ngọc Ánh9:00AM – 10:00AM
1220191010Phạm Thị Thanh Bạch9:00AM – 10:00AM
1320190503Nguyen Gia Bao9:00AM – 10:00AM
1420190853Trần Quốc Bảo9:00AM – 10:00AM
1520190730Nguyễn Thanh Bình9:00AM – 10:00AM
1620191062Nguyễn Lê Bảo Châu9:00AM – 10:00AM
1720190855Nguyễn Thị Cẩm Châu9:00AM – 10:00AM
1820190626Nguyễn Khoa Minh Châu9:00AM – 10:00AM
1920190610Phan Huệ Chi9:00AM – 10:00AM
2020191003Lê Qui Chí9:00AM – 10:00AM
2120190212Nguyễn Bích Chiêu9:00AM – 10:00AM
2220190500Đặng Vân Thuỷ Cúc9:00AM – 10:00AM
2320190099Nguyễn Đức Cường9:00AM – 10:00AM
2420190480Nguyễn Lê Thụy Đan9:00AM – 10:00AM
2520190520Nguyễn Sĩ Trường Đạt9:00AM – 10:00AM
2620190292Lê Ngọc Thành Đạt9:00AM – 10:00AM
2720191048Trần Thị Diện9:00AM – 10:00AM
2820190635Nguyễn Văn Điều9:00AM – 10:00AM
2920190777Phạm Đồng Gia Định9:00AM – 10:00AM
3020190198Võ Đình Doãn9:00AM – 10:00AM
3120190749Trần Thị Mỹ Dung9:00AM – 10:00AM
3220190726Phan Huỳnh Thùy Dương9:00AM – 10:00AM
3320190022Nguyễn Mỹ Dương9:00AM – 10:00AM
3420190980Võ Thế Duy9:00AM – 10:00AM
3520190707Nguyễn Hiền Tuấn Duy9:00AM – 10:00AM
3620190669Nguyễn Tri Minh Duy9:00AM – 10:00AM
3720190561Phan Phuong Duy9:00AM – 10:00AM
3820190156Đào Khánh Duy9:00AM – 10:00AM
3920191088Nguyễn Hồng Lam Giang9:00AM – 10:00AM
4020190611Cái Thị Quỳnh Giao9:00AM – 10:00AM
4120190057Trần Thị Ngọc Gương9:00AM – 10:00AM
4220190921Huynh Thu Ha9:00AM – 10:00AM
4320190199Nguyễn Thị Hải Hà9:00AM – 10:00AM
4420191089Thạch Nguyễn Bích Hà9:00AM – 10:00AM
4520190768Nguyễn Thị Ngân Hà9:00AM – 10:00AM
4620190627Bùi Đức Hải9:00AM – 10:00AM
4720191066NGUYEN LE BAO HAN9:00AM – 10:00AM
4820190678Trần Thái Bảo Hân9:00AM – 10:00AM
No.Application NumberCandidate Full NameBatch
120191044Nguyễn Thị Mỹ Hằng10:00AM – 11:00AM
220190227Đặng Thúy Hằng10:00AM – 11:00AM
320190967Ngô Kim Hảo10:00AM – 11:00AM
420190391Trần Tố Hảo10:00AM – 11:00AM
520190473Lương Thị Thu Hiền10:00AM – 11:00AM
620191053Lê Quang Hiệp10:00AM – 11:00AM
720191105Trần Nguyễn Thu Hiếu10:00AM – 11:00AM
820190902Trần Lương Minh Hiếu10:00AM – 11:00AM
920190666Nguyễn Võ Trung Hiếu10:00AM – 11:00AM
1020190080Nguyễn Trần Chí Hiếu10:00AM – 11:00AM
1120190397Đỗ Nguyên Hoàng10:00AM – 11:00AM
1220190274Nguyễn Vũ Hoàng10:00AM – 11:00AM
1320190015Nguyễn Thị Mỹ Huệ10:00AM – 11:00AM
1420190994Lương Thị Xuân Hương10:00AM – 11:00AM
1520190455Trần Diễm Hương10:00AM – 11:00AM
1620190100Nguyễn Thị Hải Hương10:00AM – 11:00AM
1720190948Nguyen Hoang Quang Huy10:00AM – 11:00AM
1820190773Phạm Thanh Huy10:00AM – 11:00AM
1920190745Lê Xuân Huy10:00AM – 11:00AM
2020190741Phạm Đức Huy10:00AM – 11:00AM
2120190738Lê Quang Huy10:00AM – 11:00AM
2220190221Phan Hà Gia Huy10:00AM – 11:00AM
2320190731Nguyễn Hương Huyền10:00AM – 11:00AM
2420190879Nguyễn Huynh10:00AM – 11:00AM
2520190786Nguyễn Đức Quang Khang10:00AM – 11:00AM
2620190723Dư Hoàng Khang10:00AM – 11:00AM
2720190179Hà Xuân Khang10:00AM – 11:00AM
2820190958Nguyễn Trọng Khiêm10:00AM – 11:00AM
2920190476Trần Minh Khoa10:00AM – 11:00AM
3020191059Nguyễn Vũ Kiên10:00AM – 11:00AM
3120190890Phan Thành Kông10:00AM – 11:00AM
3220190248Le Si Lac10:00AM – 11:00AM
3320190694Phù Mỹ Lâm10:00AM – 11:00AM
3420190117Vũ Xuân Lâm10:00AM – 11:00AM
3520190851Nguyễn Trí Lễ10:00AM – 11:00AM
3620191083Trương Thị Mỹ Lệ10:00AM – 11:00AM
3720190903Lê Thị Mỹ Linh10:00AM – 11:00AM
3820190870Huỳnh Thùy Linh10:00AM – 11:00AM
3920190722Dương Gia Khánh Linh10:00AM – 11:00AM
4020190613Phạm Tuyết Linh10:00AM – 11:00AM
4120190505Nguyễn Thị Hạ Linh10:00AM – 11:00AM
4220190495Nguyễn Thị Kim Linh10:00AM – 11:00AM
4320190395Huỳnh Ngọc Trúc Linh10:00AM – 11:00AM
4420190280Trần Quang Linh10:00AM – 11:00AM
4520190844Doan Thai Thien Loc10:00AM – 11:00AM
4620190381Bui Tan Loc10:00AM – 11:00AM
4720190490Huỳnh Triệu Mẫn10:00AM – 11:00AM
4820190629Trần Ngọc Anh Minh10:00AM – 11:00AM
4920190362Đặng Nguyễn Ngọc Minh10:00AM – 11:00AM
5020190301Trịnh Công Minh10:00AM – 11:00AM
No.Application NumberCandidate Full NameBatch
120190579Võ Thị Một11:00AM – 12:00PM
220190377Bùi Phạm Quỳnh My11:00AM – 12:00PM
320190924Võ Nhật Nam11:00AM – 12:00PM
420190687Phan Minh Nam11:00AM – 12:00PM
520190204Đỗ Hải Nam11:00AM – 12:00PM
620190915Bùi Thị Kim Ngân11:00AM – 12:00PM
720190858Trương Thị Kim Ngân11:00AM – 12:00PM
820190692Lý Thị Xuân Ngân11:00AM – 12:00PM
920190474Phan Mai Thanh Ngân11:00AM – 12:00PM
1020190095Phạm Thị Bảo Ngân11:00AM – 12:00PM
1120190614Hà Thanh Nghĩa11:00AM – 12:00PM
1220190573Phạm Hữu Nghiêm11:00AM – 12:00PM
1320191022Lê Nguyễn Hoàng Ngọc11:00AM – 12:00PM
1420190790Hoàng Thị Bích Ngọc11:00AM – 12:00PM
1520190557Cao Bội Ngọc11:00AM – 12:00PM
1620190202Trần Thị Bích Ngọc11:00AM – 12:00PM
1720190631Đoàn Nguyễn Phương Nguyên11:00AM – 12:00PM
1820190516Phạm Đơn Nguyên11:00AM – 12:00PM
1920190111Trần Nguyên11:00AM – 12:00PM
2020190732Ông Đức Nha11:00AM – 12:00PM
2120191040Võ Thị Thanh Nhàn11:00AM – 12:00PM
2220190883Hồ Võ Minh Nhân11:00AM – 12:00PM
2320190697Lê Thanh Nhân11:00AM – 12:00PM
2420190166Thái Trí Nhân11:00AM – 12:00PM
2520190141Nguyễn Vũ Đức Nhân11:00AM – 12:00PM
2620190974Nguyễn Thị Thanh Nhạn11:00AM – 12:00PM
2720190887Nguyễn Yến Nhi11:00AM – 12:00PM
2820190239Phạm Ngọc Nhiêu11:00AM – 12:00PM
2920190964Nguyễn Thái Bảo Như11:00AM – 12:00PM
3020190104Trần Nguyễn Quỳnh Như11:00AM – 12:00PM
3120191041Dương Thị Thu Nhung11:00AM – 12:00PM
3220190522Pham Thi Hong Nhung11:00AM – 12:00PM
3320190424Lê Thị Ngọc Nhung11:00AM – 12:00PM
3420190024Nguyễn Thị Tố Oanh11:00AM – 12:00PM
3520190884Bùi Thị Cẩm Phấn11:00AM – 12:00PM
3620190744Trần Tiến Phát11:00AM – 12:00PM
3720190583Dường Phat Phón11:00AM – 12:00PM
3820190740Đỗ Thanh Phong11:00AM – 12:00PM
3920190382Nguyễn Thanh Phong11:00AM – 12:00PM
4020190150Phan Thanh Phong11:00AM – 12:00PM
4120190966Võ Hồng Phúc11:00AM – 12:00PM
4220190593Võ Hồ Mỹ Phúc11:00AM – 12:00PM
4320190441Trần Học Phúc11:00AM – 12:00PM
4420190054Nguyễn Trần Thiên Phúc11:00AM – 12:00PM
4520190791Đàm Quang Phước11:00AM – 12:00PM
4620191028Nguyễn Hồng Phương11:00AM – 12:00PM
4720190886Trần Thị Minh Phương11:00AM – 12:00PM
4820190766Trịnh Hồ Anh Phương11:00AM – 12:00PM
4920190724Lê Hoài Phương11:00AM – 12:00PM
5020190993Nguyễn Thị Kim Phượng11:00AM – 12:00PM
No.Application NumberCandidate Full NameBatch
120190504Lương Mai Thuý Phượng1:00PM – 2:00PM
220190643Phan Nhật Quang1:00PM – 2:00PM
320190309Nguyễn Ngọc Thanh Quyên1:00PM – 2:00PM
420190991Nguyễn Vân Quỳnh1:00PM – 2:00PM
520190943Lê Thị Như Quỳnh1:00PM – 2:00PM
620190682Nguyễn Thị Diễm Quỳnh1:00PM – 2:00PM
720190563Lê Thảo Quỳnh1:00PM – 2:00PM
820190223Đỗ Thị Như Quỳnh1:00PM – 2:00PM
920190124Trần Xuân Quỳnh1:00PM – 2:00PM
1020190052Nguyễn Ngọc Như Quỳnh1:00PM – 2:00PM
1120190013Võ Thường San1:00PM – 2:00PM
1220190781Lê Tấn Đăng Tâm1:00PM – 2:00PM
1320190630Phạm Trần Thanh Tâm1:00PM – 2:00PM
1420190140Trần Thanh Tâm1:00PM – 2:00PM
1520190703Nguyễn Hoài Tân1:00PM – 2:00PM
1620190457Phạm Nhật Tân1:00PM – 2:00PM
1720190662Lê Đình Tây1:00PM – 2:00PM
1820190510Đặng Huy Thái1:00PM – 2:00PM
1920190597Phạm Văn Thắng1:00PM – 2:00PM
2020190400Hoàng Vũ Thắng1:00PM – 2:00PM
2120190660Huỳnh Thị Vân Thanh1:00PM – 2:00PM
2220190346Phạm Thị Ngọc Thanh1:00PM – 2:00PM
2320191080Nguyễn Lê Phương Thảo1:00PM – 2:00PM
2420191077Lã Thị Thanh Thảo1:00PM – 2:00PM
2520190769Mạc Bùi Thiên Thảo1:00PM – 2:00PM
2620190531Lê Phương Thi1:00PM – 2:00PM
2720191102Ngô Bá Hoàng Thiên1:00PM – 2:00PM
2820190708Nguyễn Phúc Thiện1:00PM – 2:00PM
2920191011NGUYỄN PHÚ KIM THƯ1:00PM – 2:00PM
3020190551Trần Ngọc Minh Thư1:00PM – 2:00PM
3120190402Lê Minh Thư1:00PM – 2:00PM
3220190390Trần Ngọc Anh Thư1:00PM – 2:00PM
3320190235Trần Nguyễn Anh Thư1:00PM – 2:00PM
3420190216Nguyễn Huỳnh Ngọc Thư1:00PM – 2:00PM
3520190882nguyen phuoc nhu thuan1:00PM – 2:00PM
3620190881Nguyen Thi Bao Thuc1:00PM – 2:00PM
3720190828Lê Hoài Thương1:00PM – 2:00PM
3820190413Nguyễn Phan Hoài Thương1:00PM – 2:00PM
3920190935Bùi Thị Thanh Thúy1:00PM – 2:00PM
4020191042Nguyễn Thị Thanh Thủy1:00PM – 2:00PM
4120190796Nguyễn Lê Phương Thy1:00PM – 2:00PM
4220190668Châu Ngọc Hoa Thy1:00PM – 2:00PM
4320190546Hà Mai Thy1:00PM – 2:00PM
4420191084Nguyen Dao Thuy Tien1:00PM – 2:00PM
4520190736NGUYỄN TRUNG TÍN1:00PM – 2:00PM
4620190537Lý Thành Tín1:00PM – 2:00PM
4720190339Nguyễn Dương Trung Tín1:00PM – 2:00PM
4820190571Kim Toàn1:00PM – 2:00PM
4920190780Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm1:00PM – 2:00PM
5020190979Lê Thị Ngọc Trâm1:00PM – 2:00PM
No.Application NumberCandidate Full NameBatch
120190675Trần Nguyễn Phương Anh2:00PM – 3:00PM
220190451Đoàn Thanh Hải2:00PM – 3:00PM
320190550Diệp Đỉnh Khang2:00PM – 3:00PM
420190753Lưu Bảo Trân2:00PM – 3:00PM
520190990Nguyễn Ngọc Phương Trang2:00PM – 3:00PM
620190296Pham Thuy Trang2:00PM – 3:00PM
720190215Lê Huỳnh Trang2:00PM – 3:00PM
820191071Trần Như Trí2:00PM – 3:00PM
920191099Nguyễn Ngọc Phương Trinh2:00PM – 3:00PM
1020191058Ngo Le Phuong Trinh2:00PM – 3:00PM
1120190982Võ Thị Kiều Trinh2:00PM – 3:00PM
1220190734Võ Tuyết Trinh2:00PM – 3:00PM
1320190350Lê Thị Thanh Trinh2:00PM – 3:00PM
1420190801Lê Nguyễn Đình Trường2:00PM – 3:00PM
1520190754Phạm Thị Ngọc Tú2:00PM – 3:00PM
1620190293Nguyễn Trí Tuấn2:00PM – 3:00PM
1720190283Nguyễn Phạm Ngọc Tuấn2:00PM – 3:00PM
1820190073Tăng Ngọc Tuấn2:00PM – 3:00PM
1920190050Phan Quốc Tuấn2:00PM – 3:00PM
2020190389Diệp Gia Tường2:00PM – 3:00PM
2120190648Đỗ Thị Thanh Tuyền2:00PM – 3:00PM
2220190126Lê Thị Ngọc Tuyền2:00PM – 3:00PM
2320191007Dương Thị Kim Tuyết2:00PM – 3:00PM
2420190162Le Thi Thu Uyen2:00PM – 3:00PM
2520190645Võ Nguyễn Phương Uyên2:00PM – 3:00PM
2620190081Nguyễn Ngọc Minh Uyên2:00PM – 3:00PM
2720190585Đỗ Hồng Vân2:00PM – 3:00PM
2820190058Lê Thị Tường Vi2:00PM – 3:00PM
2920190840Lộ Hồng Việt2:00PM – 3:00PM
3020190710Nguyễn Phan Bảo Việt2:00PM – 3:00PM
3120190833Lê Nguyễn Hoàng Vinh2:00PM – 3:00PM
3220190608Nguyễn Xuân Vinh2:00PM – 3:00PM
3320190366Nguyễn Tuấn Vũ2:00PM – 3:00PM
3420190957Ho Xuan Vuong2:00PM – 3:00PM
3520190956Đồng Khả Vy2:00PM – 3:00PM
3620190699Hoàng Thị Thúy Vy2:00PM – 3:00PM
3720190132Đặng Thị Kha Vy2:00PM – 3:00PM
3820190045Ngô Hoàng Anh Vy2:00PM – 3:00PM
3920190183Hồ Thị Xinh2:00PM – 3:00PM
4020191104Phạm Thị Ánh Xuân2:00PM – 3:00PM
4120190999Đinh Như Ý2:00PM – 3:00PM
4220190800Đỗ Thị Minh Yến2:00PM – 3:00PM