Entries by AmCham Scholarship

AmCham Scholarship 2018 – Management Team

The AmCham Scholarship Program 2018 is managed by the AmCham Scholarship Management Team: Coordinators: Scholarship Lead Ms. Dinh Doan Thanh Trang PR Lead Mr. Huynh Ngoc Nhon Sponsorship Lead Ms. Nguyen Thanh Cat Anh   PR Team: Ms. Ngo Yen Ngoc – AmCham Scholar 2016 Event Team: Mr. Nguyen Quang Tu – AmCham Scholar 2016 Process Team: Ms.

Ngày hội các Nhà Cung cấp AmCham 2018: Danh sách Doanh nghiệp tham dự triển lãm

Thông tin chi tiết Doanh nghiệp tham dự triển lãm • Walmart Website: https://www.walmart.com Lĩnh vực: Sourcing Trên khắp thế giới, Walmart giúp các gia đình tiết kiệm tiền để họ có thể sống tốt hơn. Chúng tôi sử dụng tầm cỡ và quy mô của mình để cung cấp các hàng hóa chất lượng cao và

AmCham’s World Blood Donor Days 2017 – In the News

More than 852 volunteers donated 1,042 units of blood as part of a drive by the American Chamber of Commerce (AmCham) to celebrate World Blood Donor Day on Jun 12, the first day of a multi-day effort organized in cooperation by AmCham, and the HCM City Institute of Hematology and Blood Transfusion. The drive will end