Entries by AmCham Scholarship

Câu hỏi thường gặp của Chương Trình Học Bổng Nữ Sinh Viên Kỹ Thuật AmCham

CH1. Tại sao AmCham, Intel  Vietnam, Coca-Cola Vietnam và Axcela Vietnam thực hiện chương trình học bổng dành riêng cho nữ sinh này? Đ1. Chương trình học bổng dành riêng cho nữ được AmCham và các công ty Intel Products Vietnam, Coca-Cola Vietnam và Axcela Vietnam phối hợp thực hiện với mục tiêu hỗ trợ