ASEAN Food and Beverage Alliance 2

Công văn nêu Ý kiến của AFBA Về Thuế tiêu thụ Đặc biệt Đối với Thực phẩm và Nước Giải khát có ga không cồn

ASEAN Food and Beverage Alliance 1Các loại nước giải khát có ga không cồn khác biệt một cách đáng kể so với các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thông thường. Do có những khác biệt này mà nước giải khát có ga không cồn không phù hợp là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tiếng Anh

 

• Nước giải khát có ga không cồn không gây hại cho sức khỏe: Có một sự khác biệt rõ ràng và quan trọng giữa các sản phẩm luôn gây hại cho sức khỏe như là thuốc lá và các sản phẩm mà mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm số lượng và tần suất tiêu thụ.

• Nước giải khát có ga không cồn không tạo ra các “ảnh hưởng ngoại lai tiêu cực”: tác động tiêu cực chỉ phát sinh khi một bộ phận lớn người dân thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm nước giải khát không cồn một cách không lành mạnh.

• Các loại nước giải khát không cồn có ga không phải là hàng xa xỉ1: Các loại nước giải khát không cồn thường chiếm một phần quan trọng trong ngân sách của những người tiêu dùng có thu nhập thấp và trung bình. Đánh thuế đối với nước giải khát có ga không cồn là một bước thụt lùi bởi vì loại thuế này sẽ lấy đi một phần không nhỏ trong thu nhập của người dân có thu nhập thấp, khi mà những người tiêu dùng nghèo nhất sẽ chi tiêu nhiều hơn cho nước giải khát không cồn so với các gia đình giàu có.

Đánh thuế nước giải khát không cồn rõ ràng là không hiệu quả. Ở những nước đang đánh thuế đối với các mặt hàng này, các khoản thuế đã không có tác động làm giảm tỷ lệ thừa cân và béo phì, và cũng không góp phần cải thiện sức khỏe2.

Sự phổ biến của chứng thừa cân và béo phì là một vấn đề có nhiều yếu tố đòi hỏi các giải pháp phức tạp. Ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát hiểu những thách thức và đang giải quyết điều này. Chúng tôi đang bắt đầu nhìn thấy những lợi ích hữu hình của cách tiếp cận tự điều tiết và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ sự sáng tạo và đổi mới.

Tiếng Anh

Công văn nêu Ý kiến của ASEAN Food & Beverage Alliance, 03/2014

ASEAN Food and Beverage Alliance 2