FDI representatives concerned about Circular 23

At a recent meeting of City Leaders and FDI Business Associations, FDI investors made very candid comments about the procedures and the problems encountered when doing business in Vietnam. 63% of Japanese companies said the lack of transparency in the administration is a risk when investing in Vietnam. The Japanese Business Association (JBAH) representative said Circular 23 will hinder Japanese enterprises’ plans to invest in Vietnam.

He said, “At present a large number of investors are preparing to import their used machinery,  which are indispensable for the projects. We want to know the special criteria and would be very grateful if the city authorities will note and support us so as to not reduce Japanese FDI investors’  enthusiasm to invest in Vietnam.”

Mr. Do Nhat Hoang, Director of the Foreign Investment Department (MPI) acknowledged that “this is a very hot issue.”

Ngày 16/3 tại TP.HCM đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và các nhà đầu tư nước ngoài với chủ đề “Lắng nghe và Đổi mới”. Tại đây các nhà đầu tư đã có những ý kiến rất thẳng thắn về các thủ tục và những vấn đề gặp phải khi kinh doanh tại TP.HCM.

63% công ty Nhật trong Hiệp hội xem pháp luật chậm phát triển và sự thiếu minh bạch trong công tác hành chính là nguy cơ khi đầu tư vào Việt Nam

Đồng quan điểm này, Đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JBAH) ông Motohisa Nakagawa cũng nhận định Thông tư 23 sẽ gây trở ngại cho các doanh nghiệp nước này khi đầu tư vào Việt Nam.

Theo ông Nakagawa thì: “Hiện nay một lượng lớn các nhà đầu tư chuẩn bị nhập các máy móc đã qua sử dụng vào Việt Nam, và những dự án không thể thiếu các loại máy này. Chúng tôi muốn biết các tiêu chí đặc biệt và rất biết ơn nếu TP lưu ý và hỗ trợ cho việc thực thi để không làm giảm nhiệt tình của nhà đầu tư vào Việt Nam”.

Trả lời về vấn đề này ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT) thừa nhận rằng “đây là vấn đề rất nóng”.

Read more …

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply