Intertek adds New Apparel/Textiles Testing Laboratory in Hanoi

(Vietnam, Hanoi) Intertek, a leading provider of quality and safety services to a wide range of industries around the world, has opened a new apparel/textiles testing laboratory in Hanoi to support the growing textile and garment industry in northern part of Vietnam.

The new Intertek facility occupies more than 6,000 square feet and is fully equipped with state-of-the-art equipment combined with highly qualified engineers and chemists to provide reliable quality and safety solutions. The new lab performs textile testing for dimensional stability, colorfastness and seam strength, among others. The lab also supports full testing capabilities to U.S. Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) requirements and restricted substances.

The strategic location is a major advantage to Intertek’s customers as it helps to not only reduce travel time for samples to be tested but also significantly improves the turnaround time of producing testing reports as a whole.

Thanh Nam  Nguyen, General Manager for Softlines, Hardlines and Toys business lines, said, “The addition of the Hanoi facility aligns with Intertek’s continuous effort to provide a local presence for our customers, wherever their business operations are located. This provides a distinct competitive advantage in an industry where getting safe and high-quality products to market is imperative for success.”

The Hanoi apparel testing laboratory is the most recent addition to Intertek’s global network of 45 textile and footwear laboratories that serve fabric, apparel, fashion accessory, home textile and footwear retailers, brands and manufacturers. In addition to testing, Intertek offers the following services for textile, footwear and apparel customers: chemical management, inspections, certification, auditing, safety and compliance training, outsourcing and advisory, quality assurance and risk management.

Learn more about Intertek services in Vietnam:

About Intertek:

Intertek is the leading quality solutions provider to industries worldwide.  From auditing and inspection, to testing, training, advisory, quality assurance and certification, Intertek adds value to customers’ products, processes and assets.  With a network of more than 1,000 laboratories and offices and over 35,000 people in more than 100 countries, Intertek supports companies’ success in a global marketplace. Intertek helps its customers to meet end users’ expectations for safety, sustainability, performance, integrity and desirability in virtually any market worldwide.  Visit www.intertek.com

Intertek Business Contact:
Silvia Febriani
Country Marketing
T: +84 8 6297 1099
E: [email protected]

Intertek Media Contact:
Adrian Ho
Marketing Communications Manager (SEA)
T: +65 9833 0839
E: [email protected]


Intertek mở thêm phòng kiểm nghiệm cho hàng dệt may tại Hà Nội.

(Hànội, Việtnam) Intertek, nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ chất lượng và an toàn cho các ngành công nghiệp trên toàn thế giới, đã mở thêm phòng kiểm nghiệm cho hàng dệt may tại Hà Nội để hỗ trợ phát triển cho ngành dệt may ở phía bắc Việt Nam.

Phòng kiểm nghiệm mới củaI ntertek chiếm hơn 800 mét vuông được trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến cùng với đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên có trình độ cao nhằm cung cấp các dịch vụ có chất lượng và độ  tin cậy cũng như mang đến các giải pháp an toàn cho sản phẩm của khách hàng.

Phòng kiểm nghiệm mới có năng lực thực hiện các thử nghiệm cho hàng dệt may như: sự ổn định về kích thước, thử nghiệm về độ bền màu, thử nghiệm về độ bền đường may và các thử nghiệm khác. Phòng kiểm nghiệm đủ khả năng kiểm nghiệm cho hàng tiêu dùng để đáp ứng các yêu cầu về  Đạo luật Cải thiện An toàn Sản Phẩm cho người tiêu dùng (CPSIA) và các chất hóa học bị hạn chế.

Vị trí thiết lập phòng kiểm nghiệm là một lợi thế lớn cho khách hàng của Intertek, do sẽ làm giảm thời gian vận chuyển mẫu thử nghiệm và rút ngắn thời gian hoàn tất các báo cáo thử nghiệm của khách hàng.

Ông Nguyễn Nam Thanh, Giám đốc ngành hàng tiêu dùng cho biết, “Việc mở thêm phòng kiểm nghiệm tại Hà Nội thể hiện nỗ lực liên tục của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ tại chỗ cho khách hàng, bất cứ nơi nào có hoạt động kinh doanh của khách hàng, nơi đó có dịch vụ của chúng tôi. Điều này là một lợi thế cạnh tranh riêng biệt trong ngành công nghiệp khi mà sản phẩm đạt an toàn và chất lượng cao trong thị trường là yếu tố bắt buộc để thành công”

Phòng kiểm nghiệm tại Hà Nội là sự bổ sung mới nhất cho mạng lưới toàn cầu của Intertek bao gồm 45 phòng kiểm nghiệm dệt may và giày dép, phục vụ cho các thử nghiệm về vải, các sản phẩm may mặc, giày dép phụ kiện thời trang của các nhà bán lẻ, các nhãn hàng và các nhà sản xuất. Ngoài việc thử nghiệm, Intertek còn cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng: quản lý hóa chất, giám định, đánh giá và cấp giấy chứng nhận, cung cấp các khóa đào tạo về sự tuân thủ và an toàn cho sản phẩm, tư vấn cho các nhà cung cấp,đảm bảo chất lượng và quản lý rủi ro.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ của Intertek tại Việt Nam

Về Intertek:

Intertek là nhà cung cấp giải pháp chất lượng hàng đầu cho các ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Bao gồm đánh giá, giám định, thử nghiệm, đào tạo, tư vấn, bảo đảm và chứng nhận chất lượng. Intertek làm gia tăng giá trị cho các sản phẩm, quy trình và tài sản của khách hàng.Với mạng lưới hơn 1.000 phòng thí nghiệm, văn phòng và hơn 35.000 nhân viên ở hơn 100 quốc gia, Intertek hỗ trợ sự thành công của các công ty trên thị trường toàn cầu. Intertek giúp khách hàng đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng về sự an toàn, bền vững, hiệu suất, tính trung thực và nhu cầu của khách hàng trên bất kỳ thị trường nào trên toàn thế giới. Intertek Website :www.intertek.com