Vietnam and the TPP Chapter on Labor: Presentation by Fair Labor Association – Vietnam

Vietnam plays an important role in the apparel and footwear sector, and it is the second-largest country of production for FLA Participating Companies. In 2011, 355 suppliers employing more than 800,000 workers manufactured products for FLA Participating Companies in Vietnam. On April 11, 2012, FLA and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) launched an initiative funded by the U.S. Department of State to provide technical assistance and guidance to improve working conditions and social compliance programs at 50 apparel and footwear factories in Vietnam.
Read more

World Bank: Lương tối thiểu khu vực tư nhân của Việt Nam cao, khoảng 58% lương trung bình

English

Chuẩn đối sánh lương tối thiểu là dựa trên mối quan hệ với mức lương trung bình. Đối với Việt Nam, bức tranh này chia mảng rõ rệt giữa khu vực chính phủ và khu vực tư nhân. So với các tiêu chuẩn khu vực và trên thế giới, lương cơ bản của Việt Nam thấp, chỉ khoảng 30% lương trung bình trong khi lương tối thiểu của khu vực tư nhân cao với tỷ lệ trung bình giữa lương tối thiểu và lương trung vị là gần 58%. Read more

World Bank: Vietnam’s private sector minimum wage is high, 58% of the median wage

A key benchmark of minimum wages is the relationship to median wages, and for Vietnam the picture differs sharply between the government and private sectors. Vietnam’s state sector wage is low by global and regional standards at around 30% of the median wage, while the private sector minimum wage is high, with the average ratio of minimum to median wage around 58%.

Read more

From the archives: Vietnam’s “Minimum Wage Roadmap” to 2020

Written in August 2014, the below article provides some background for the Minimum Wage 2016 discussion.

For planning purposes, businesses should note that MOLISA’s Vice Minister said “the increases will be greater in 2016 and 2017.” MOLISA is operating on a “Minimum Wage Adjustment Road Map” to 2020, based on (1) Article 56 of the 2012 Labour Code, which provides that “ … then the Government will adjust the MW in order to preserve real wages;” and (2) “Party Central Committee Decision 23-KL/TW, May 29, 2012, which provides that “Adjust the minimum wage more rapidly … so that … it will reach the level of the Basic Needs Wage. Read more

A reckless wager

This is the worst time to be raising the cost of workers. Technological advances are enabling firms to replace more and more people with computers and robots, imperilling jobs. Some low-skilled positions, such as cleaning, are hard to automate. But millions of low-skilled workers sitting at checkouts and receptions, picking products off warehouse shelves are vulnerable to replacement. An ever-higher minimum wage will encourage investment in the technology to replace them. That is why Nobel Prize Economist Milton Friedman described minimum wages as a form of discrimination against the low-skilled. Read more

Vietnam’s 2016 Minimum Wage Proposal

The proposed Minimum Wage Adjustment for 2016, the third since the establishment of the National Wage Council under the revised Labour Code of 2012, is about 12.4%. It will be submitted to the Government for discussion and approval at the next regular meeting, and go into effect on Jan 1, 2016.  According to media reports, the proposed adjustment  is twice the level of forecast 2016 GDP growth (6.2%), CPI inflation (1.8% in 2015 and 4% in 2016), and four times average annual productivity growth (3.3%). On the other hand, it is lower than increases in the past four years: 2012 (29%), 2013 (17.5%), 2014 (15%), 2015 (15.1%). The proposed MW in Region 1 for 2015 would be 3.5 million vnd/month. If present trends continue, the minimum wage in Region 1 will be about 5.1 million vnd/month in 2020. For the second year in a row, the proposed adjustment is within 1% of our trend line estimate.

Read more

Pay increases depend on productivity – Bui Sy Loi

Bui Sy Loi, Deputy Head of the National Assembly’s Social Affairs Committee, speaks to Ha Noi Moi (New Ha Noi) about salary reforms.

Will you please ex-plain why workers’ average wages in Viet Nam are lower than their peers in the region and the world?  

It is a universal truth that adjustment of a worker’s minimum wage and their basic monthly salary depend on the economic growth rate, labour productivity and consumer price index (CPI) of the country. Read more

Điều chỉnh tiền lương lúc này sẽ như “đổ dầu vào lửa” – đại biểu Bùi Sỹ Lợi

Tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội chiều 25/5, một số vị đại biểu đã đặt vấn đề ngân sách tăng đến 80 ngàn tỷ thì việc tăng lương không phải khó.

Tuy nhiên, theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, đại biểu Bùi Sỹ Lợi thì thực tế chưa đủ các điểu kiện để điều chỉnh lương cơ sở.

“Chỉ số giá tiêu dùng chưa tăng quá mức, việc mất giá trên giá trị thực của đồng tiền không lớn, chưa ảnh hưởng đến mức sống của người dân, chưa tạo ra áp lực phải tăng lương. Read more

VCCI Vũ Tiến Lộc: “Không được để thất nghiệp gia tăng”

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã họp vào ngày 25-8 sau khi thất bại trong vòng đàm phán đầu tiên về việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc gửi Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online bài viết thể hiện quan điểm của giới chủ. Mời bạn đọc tham khảo.

Vừa qua, những tranh luận gay gắt xung quanh cuộc đàm phán tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của dư luận. Trong khi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức tăng là 16%, thì phần lớn các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước lại cho rằng, mức tăng chỉ khoảng 6 – 7% mới là hợp lý. Read more

World Bank: Lương tối thiểu có quá cao không?

English

Cập nhật mới gần đây nhất của Ngân Hàng Thế Giới về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam đã kết luận rằng (1) lương tối thiểu cao, nếu được thực hiện, sẽ cắt giảm việc làm chính thức; (2) ngoài khu vực chính phủ, lương tối thiểu tại Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây, vượt tăng trưởng năng suất lao động; và, (3) lương tối thiểu của khu vực tư nhân tại Việt Nam tương đối cao so với các quốc gia khác.

Read more