TPP Workshop Jul 17: HCMC Union of Business Associations, Friendship Associations, AmCham

View and download the presentations

Trans-Pacific Partnership, and How to Become a Supplier to U.S. Buyers, by Herb Cochran (EN | VN)
TPP – Opportunities and Challenges for Vietnamese Enterprises (EN | VN)
Trans-Pacific Partnership, by Ray Nayler (EN | VN)
Electronic Data Interchange (EDI), by Nguyen Kim Anh – DiCentral (EN | VN)
How to gain TRUST & CONFIDENCE with International Buyer?, by Nguyen Ngoc Hung – Dun & Bradstreet (EN | VN)

TPP CountriesAmCham members join together with Vietnamese entrepreneurs and representatives of the People’s Committee,  in a networking and information-sharing workshop organized by the HCMC Union of Business Associations (HUBA), the HCMC Union of Friendship Organizations (HUFO), and AmCham on the Impact of the Trans-Pacific Partnership, including a discussion on “How Vietnam Companies Can Become Suppliers to U.S. Buyers.” AmCham experts will provide detailed, specific requirements for Vietnamese companies to join supply chains of U.S. buyers, and take full advantage of the opportunities that will be offered in the Trans-Pacific Partnership FTA.  

Using specific examples, AmCham will share details about the practical aspects of doing business with U.S. companies. Click this link to see the invitation letter.

The 18th Round of TPP Negotiations will be held in Malaysia July 15- 25, and Japan will join the TPP negotiations. With Japan’s entry, TPP countries will account for nearly 40 percent of global GDP and about one-third of all world trade.

Agenda – click this link for Vietnamese version of the agenda

08:00 – 08:30Registration of participants
08:30 – 08:35Introduce Speakers and the Program
08:35 – 08:40Welcome Remarks: Mr. Hùynh văn Minh, Chairman, HCMC Union of Business Assns
08:40 – 08:55TPP Overview and Importance for Vietnam: Herb Cochran, AmCham Executive Director
08:55 – 09:05TPP Opportunities & Concerns: Ray Naylor, U.S. Consulate General Economic Officer
09:05 – 09:15TPP Opportunities and Concerns for Vietnam Firms: Pham Binh An, Director, WTO Center
09:15 – 09:25e-Customs Operations in TPP: Nguyen Huu Nghiep, Deputy Director, HCMC Customs
09:25 – 09:40Coffee / Tea Break
 09:40 – 09:50Food and Agriculture Industry Opportunities and Challenges in the TPP
Van Duc Muoi, Chairman, HCMC Food Association, Chairman, VISSAN
 09:50 – 10:00Role of Government in Guiding Businesses in the TPP Environment
Luong Van Ly, Ph.D
 10:00 – 10:15How to become a supplier to U.S. buyers
Basic Requirements: D-U-N-S® Number – Dun & Bradstreet Vietnam
Basic Requirements: Electronic Data Interchange (EDI) – DICentral Vietnam
10:15 – 10:45Vietnamese Industry Associations Comments: VASEP, VITAS, etc.
10:45 – 11:00Role of Banks in Supporting Exports in TPP – Military Bank
11:00 – 11:30Remarks by HCMC People’s Committee Departments
11:30 – 11:45
Closing Remarks: Mr. Hùynh văn Minh, Chairman, HCMC Union of Business Assns
11:45 Event ends

Registration

Registration for July 17, 2013 Event 

About the HCM City Union of Business Associations

Hiệp hội hiện có 51 Hội – Câu lạc bộ thành viên với hơn 7000 doanh nghiệp hội viên. Hiệp hội là đầu mối làm cầu nối trong mối quan hệ giữa các Hội viên với các cơ quan Đảng, Chính quyền, các cơ quan hữu quan, nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khuôn khổ Pháp luật quy định.

Với phương châm hoạt động “Vì lợi ích chính đáng của doanh nghiệp – Vì lợi ích của quốc gia – Vì uy tín đối với quốc tế – Vì xã hội và cộng đồng” theo khẩu hiệu “Đoàn kết – Đổi mới – hợp tác- phát triển” Hiệp hội ngày càng được sự quan tâm, tín nhiệm của các cơ quan Ban ngành, các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.

Chức năng và nhiệm vụ:

  • Tập hợp ý kiến và các vấn đề doanh nghiệp quan tâm để đề xuất với Chính quyền nhằm xây dựng các chính sách có hiệu quả nhất, tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hội viên phát huy khả năng cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong tình hình kinh tế mới;
  • Tổ chức thực hiện liên kết và hỗ trợ giữa các hội viên để thỏa thuận điều hòa giá cả, chất lượng sản phẩm và phân công thị trường; là tổ chức trung gian nghiên cứu khảo sát, điều tra thị trường, giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường;
  • Cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp về các lĩnh vực kinh tế, các tiến bộ kỹ thuật; huấn luyện kỹ năng quản trị doanh nghiệp để nâng cao trình độ cán bộ quản lý và tay nghề cho công nhân của doanh nghiệp;
  • Hoạt động dựa trên cơ sở điều lệ được Ủy ban Nhân dân TP. HCM phê duyệt, HHDN TP. HCM có mối quan hệ tích cực với các Hiệp hội, đơn vị, tổ chức khác để hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam. 

About the HCM City Union of Friendship Organizations (HUFO)

-The Ho Chi Minh City Union of Friendship Organizations (HUFO) is a socio-political organization, specialized in people – to – people diplomacy and plays the key role in foreign non-governmental organization (NGO) affairs.

-HUFO operates within the Law of the Socialist Republic of Vietnam. It has its permanent office, legal status, its own stamp and bank account.

-HUFO operates in accordance with its own philosophy, objectives and statutes. It is a member organization of the HCMC Vietnam Fatherland Front and the Vietnam Union of Friendship Organizations. It is also under the leadership of the HCMC Party Committee and the HCMC People’s Committee.

-HUFO has good cooperation with the Ho Chi Minh City Department of External Relations, the State Commission for Overseas Vietnamese Affairs, the Service Company of Foreign Missions FOSCO and other organizations in order to fulfill its missions.