Transport deputy minister sacked for dereliction of duty

The government has officially dismissed a deputy minister, holding him responsible for wrongdoing in managing an official development assistance project under the transport ministry several years ago.

The Communist Party Secretariat issued a dispatch on August 12 instructing the government to sack Tien in light of previous irresponsibility, which caused dire consequences for an ODA management related to Project Management Unit 18 (PMU18).

PMU18 is entrusted by the Ministry of Transport with managing the construction of highways, bridges and other infrastructure projects.

Read more …

Thanh NIen Online, Aug 30, 2008

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): News, Updates and Important Links.

Ten biggest corruption cases of 2006 The Government Inspectorate of Vietnam has selected its 10 biggest corruption scandals uncovered in 2006, with the case involving the transport ministry’s PMU-18 topping the list. The million-dollar gambling case involving Bui Tien Dung, former General Director of PMU-18, and the wrongdoings related to this agency. After the wrongdoings were exposed, Minister of Communications and Transport Dao Dinh Binh had to step down and his permanent deputy, Nguyen Viet Tien, was arrested.

Báo Nhân Dân, Aug 12, 2008

ND – Ngày 12-8, Ban Bí thư T.Ư Ðảng đã họp xét kỷ luật ông Nguyễn Việt Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Khối cơ quan kinh tế Trung ương, Bí thư Ðảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng, Ban Bí thư kết luận:

Trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư đảng ủy cơ quan, ông Nguyễn Việt Tiến đã có những sai phạm: Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện các dự án ODA tại Ban quản lý các dự án 18 (PMU 18).

Với cương vị là Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Ðảng ủy cơ quan Bộ Giao thông Vận tải, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên; dẫn tới hậu quả nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật: Cách hết các chức vụ trong Ðảng, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ cách chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Việt Tiến.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): News, Updates and Important Links