VCCI Chairman: Reduce corporate income taxes and have a stable wage adjustment roadmap

vu-tien-loc-sAround 100,000 businesses are forecast to close between 2011 and 2012. The figure is equal to half of the figures over the entire past two decades since Vietnam adopted the Law on Enterprises, Chairman of the Vietnam Chamber of Industry and Commerce (VCCI), Vu Tien Loc forecast.

Loc further said the enterprises that were still in business were meeting difficulties such as incomprehensive policies, lack of capital and especially a lack of transparency in the business environment.

He said there are two key points in order not to increase the difficulties that businesses face: (1) corporate income tax (CIT) and (2) workers’ wages.

Corporate Income Tax
In Vietnam, CIT is higher then neighboring countries. Thailand recently lowered the CIT from 30% to 23%. Japan, Korea, Thailand have 17% CIT for small and medium enterprises, while in Vietnam it is 25%. It should be reduced immediately to 20%. Some say it wouldn’t help to reduce CIT now, since companies aren’t making profits, but it would help those companies that are surviving, and lay the groundwork for investment in the future.

Minimum Wage Adjustment
As for workers’ wages, VCCI and a number of industry associations recently sent a letter to the Prime Minister and government agencies regarding the road map for minimum wage adjustments. We agree that it is necessary to increase wages to improve workers livelihoods. However, this has a big impact on companies, so it is necessary to plan carefully, with an agreed roadmap, rather than decide on random increases every year. Also, wage increases need to be based on labour productivity increases, which, in Vietnam, average around 4.5 – 5% per year, while the average in ASEAN is around 10%. Accordingly, VCCI and industry associations have proposed that the minimum wage adjustment be about 15% per year for the next three years, 2013 – 2015. A stable minimum wage adjustment road map like this will allow companies to plan their budgets, their production, and their overall business development.

Read more … .

State Sector Minimum Wage Adjustment
Govt says can’t afford state sector minimum wage increase in 2013, Oct 10, 2012
State sector minimum wage increase “will fuel domestic demand and consumption,” Oct 23, 2012
Cut expenses, eliminate waste to increase State sector minimum wage, Oct 24, 2012
State sector minimum wage increase, Oct 25, 2012
National Assembly may postpone state sector minimum wage increase, Oct 29, 2012
State sector minimum wage increase reduced from 24% to 9.5%, delayed two months, Nov 1, 2012
State sector minimum wage hike of 100,000 vnd (to 1.15 million vnd/month) to be effective July 1, 2013, VIR, Nov 6, 2012

Private Sector Minimum Wage Adjustment
Minimum Wage Adjustment for 2013, Aug 21, 2012
Minimum Wage adjustment (increase) spooks many enterprises, Aug 27, 2012
Private Sector Minimum Wage Adjustment Option #3, Oct 16, 2013
Cost Impact: New Labour Code, New Union Law, and Draft Employment Law
VBF Dialogue with MOLISA and MPI re Labour-related issues, Nov 2, 2012
VCCI: 15% Annual Private Sector Minimum Wage Hike 2013-2015, Nov 5, 2012

Vậy theo ông, cần phải làm thêm gì để hỗ trợ doanh nghiệp?

– Tôi cho rằng cần làm 2 việc: không tạo thêm khó khăn và đưa doanh nghiệp tiến mạnh hơn vào quá trình tái cấu trúc. Để không tạo thêm khó khăn, tôi đồng ý là phải hỗ trợ chi phí, nhất là trong các khoản thuế và chính sách lương.

Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện cao hơn so với các nước trong khu vực. Như Thái Lan, họ vừa giảm từ 30% xuống 23%. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đều đang áp thuế với khu vực vừa và nhỏ là 17%, trong khi ở Việt Nam hiện vẫn là 25%.

Tôi nghĩ cần phải giảm ngay mức thu này. Cụ thể bao nhiêu còn tuy thuộc vào ngân sách nhưng nếu có thể, nên đưa ngay xuống 20%. Vừa qua cũng có ý kiến cho rằng giảm thuế vào lúc này không có nhiều ý nghĩa, bởi thực tế đâu có nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận để đánh thuế. Tuy nhiên tôi cho rằng đây mới chính là lúc cần hỗ trợ số ít các doanh nghiệp đang có lãi, để họ có cơ hội tích lũy, đầu tư trong tương lai.

Về lương, VCCI cùng một số hiệp hội ngành nghề lớn vừa có văn bản kiến nghị lên các cơ quan chức năng về lộ trình tăng lương tối thiểu. Chúng tôi đồng ý cần tăng lương để cải thiện đời sống người lao động. Tuy nhiên, đây là việc ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp nên cần tính toán kỹ, có lộ trình cụ thể cho trung hạn, thay vì cứ mỗi năm lại có mức tăng khác nhau.

Cũng cần lưu ý rằng, tăng lương phải gắn với tăng năng suất lao động. Tốc độ tăng năng suất bình quân ở Việt Nam hiện là 4,5% ~ 5% một năm, trong khi trung bình ASEAN là 10%. Do vậy, sau khi cân nhắc, chúng tôi đề xuất mức tăng lương 15% một năm, trong vòng 3 năm tới. Tăng ổn định như vậy thì doanh nghiệp mới tính toán, đưa vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh được. Cuối cùng, như đã nói ở trên, tôi cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa quá trính tái cơ cấu, tăng cường tính minh bạch trong cả chính sách lẫn tại doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể giữ kín bí mật kinh doanh, nhưng tài chính thì phải công khai, rõ ràng.

Read more …