VCCI/HCMC Training Session on VNACCS/VCIS, Mar 6, 2014

Customs 450x-Register for this training session on the new VNACCS/VCIS e-customs system, which becomes mandatory for all importers and exporters on Apr 1, 2014. Mời tham dự khóa tập huấn VNACCS /VCIS. Mời các anh, chi xdm file đính kèm. Registration FormAgendaInvitation Letter

VCCI Training Sessions of VNACCS/VCIS, Mar 6, 2014, 8:00am – 4:30pm (in Vietnamese, no translation)

Chủ đề: MỜI THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN VNACCS – VCIS

Kính Gửi các anh chị Quý Doanh nghiệp !
Phòng Thương Mại xin gửi đến anh chị thư mời tham dự khóa tập huấn VNASS – VCIS. Mời các anh, chi xem file đính kèm.
Cám ơn sự quan tâm của Quý Doanh nghiệp.
Thanh Thủy
P.Hội viên & Đào Tạo

Mobile : 0909738795

Published: Feb 25, 2014. Updated: Mar 5, 2014