Vietnam General Confederation of Labour (VGCL) wants higher minimum wage, same overtime


VGCL wants higher minimum wage, same overtime

Dang Ngoc Tung, VGCL ChairmanCommenting on the amendments to the Labor Code, Dang Ngoc Tung, chairman of the Vietnam General Confederation of Labor, said he wanted the minimum wage to be increased and the number of maximum annual overtime hours to remain unchanged.

In an interview with Tuoi Tre, Tung said the number of extra working hours should not be increased from the current 200 hours to 360 hours per year as proposed in an amendment.

He emphasized that such a regulation should be considered “only when workers are allowed to work 44 hours per week, instead of 48 hours at present.”

Read more …

Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

PM Nguyen Tan DungĐề xuất nên quy định cụ thể số giờ làm thêm trong 1 tuần, hoặc 1 tháng, không nên quy định theo năm nhằm tránh tình trạng người lao động bị chủ doanh nghiệp yêu cầu phải làm thêm giờ quá nhiều trong tháng, trong tuần trong khoảng thời gian nhất định theo thời vụ.

Một số ý kiến đề nghị cần tăng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ lên 6 tháng nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Nhấn mạnh đây là Bộ Luật rất lớn, liên quan đến tất cả mọi người, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến thảo luận để tiếp tục hoàn thiện; cố gắng tiếp thu để sửa đổi những vấn đề bức thiết mà thực tiễn đã rõ, những vấn đề còn đang thực hiện thí điểm thì chưa nên đưa vào Dự thảo Bộ Luật này.

Vấn đề về làm thêm giờ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, cần quy định thế nào để bảo vệ được sức khỏe của người lao động; điều kiện làm việc của người lao động… không nên quy định cứng nhắc về số giờ bởi trên thực tế có những người đủ sức khỏe, có mong muốn làm thêm giờ để có thu nhập cho cuộc sống.

Vấn đề quy định nghỉ thai sản của lao động nữ, cũng cần xem xét thực tế, bởi nhiều người cuộc sống gặp khó khăn, họ có nhu cầu thực sự được lao động, mưu sinh, kiếm sống… vì vậy nên có quy định linh hoạt về thời gian nghỉ thai sản để phù hợp với thực tế, với ý nguyện, mong muốn của người lao động nữ nghỉ thai sản.

Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xây dựng 9 dự thảo Luật, Bộ luật, 15/09/2011

AmCham’s recommendation to the National Labour Relations Council

Herb Cochran, Executive Director, AmCham VietnamWorking Time and Resting Time (Chapter VII)

One of the proposed options for overtime work allowances is for no change in the Working Time and Resting Time, which would be still restrictive when compared to some of Vietnam’s export competitors and should only apply to industrial labor and not professional and business services (white collar workers). A second option proposes daily overtime cap at 50% of regular working hours and not to exceed 36 hours per month. This would help deal with the “hot seasons.”

AmCham has proposed to the National Labour Relations Council (MOLISA, VCCI, VGCL) to increase the overtime allowance for workers and that the International Labour Organization (ILO) Working Hours Standard be adopted. As explained in non-technical terms by Social Accountability International, it is: “7. Working Hours: Compliance with laws & industry standards; normal workweek, not including overtime, shall not exceed 48 hours; 1 day off following every 6 consecutive work days, with some exceptions; overtime is voluntary, not regular, not more than 12 hours per week; required overtime only if negotiated in a Collective Bargaining Agreement (CBA).”

Note 1. Labour Code (revised) Chapter VI, Article 114. Overtime

1. Working overtime is the duration of work in the hours other than the ones indicated in laws, collective bargaining agreement of the enterprise, collective bargaining agreement of sector or internal working regulations of enterprise.

2. Employers is entitled to request employees to work overtime with:

a. Agreement of the employees;

b. Option 1: (the same as the current Labour Code) Employer and employee can discuss and agree on working overtime. The number of overtime working hours must not exceed 4 hours per day, 200 hours per year, except in special cases . Then, it is permitted to work overtime not exceeding 300 hours per year as stipulated by the Government, after consulting with Vietnam General Confederation of Labour and representative of employer.

Option 2: Employer must ensure that the number of overtime working hours of employee does not exceed 50% of the official working hours per day and 36 hours per month. After each period with many days of working overtime in a month, the employer must arrange for compensation of days off for the employee

Note 2. ILO Working Hours Guideline: (as explained in non-technical terms by Social Accountability International)
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=937&parentID=479&nodeID=1

Giờ làm việc và nghỉ ngơi (Chương VII)

Đề xuất cho phép số giờ làm thêm vẫn còn bị giới hạn so với các đối thủ cạnh tranh ở các nước lân cận Việt nam trong ngành xuất khẩu và cũng chỉ nên áp dụng cho các lao động ngành công nghiệp chứ không phải ngành dịch vụ chuyên nghiệp (người lao động văn phòng). Bản dự thảo đề xuất đưa ra mức trần cho số giờ làm thêm mỗi ngày bằng 50% số giờ làm việc bình thường và khôgn quá 36 giờ trong một tháng. Việc này sẽ giúp các doanh nghiệp đối phó được với các mùa cao điểm.

Tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về 7. Giờ làm việc là không quá 48 giờ mỗi tuần với ít nhất một ngày nghỉ cho mỗi khoảng thời gian bảy ngày, làm thêm giờ tự nguyện được trả lương theo một tỷ lệ cao hơn và khong quá 12 giờ mỗi tuấn trong điều kiện thông thường, làm thêm giờ có thể bắt buộc nếu đó là một phần trong một thỏa ước tập thể.

Comments about overtime by business associations
at the National Employers’ Conference, Hanoi, Oct 24, 2011

VCCI Vietnam Chamber of Commerce & Industry (Employers’ Representative)
VITAS Vietnam Textile and Apparel Association
HAWA Ho Chi Minh City Woodworking & Handicraft Association
KCCI Korean Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
JBAV Japan Business Association in Vietnam
EuroCham European Chamber of Commerce in Vietnam
AmCham American Chamber of Commerce in Vietnam

Background Information

General
Employers’ Representative Statement re Labour Code Revision (E)
Employers’ Representative Statement re Labour Code Revision (V)
Conference Handbook: National Employers Conference 2011 (E)
Conference Handbook: National Employers Conference 2011 (V)
Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xây dựng 9 dự thảo Luật, Bộ luật, 15/09/2011
Revised Labour Code, 2008-2010; Nat’l Conference on Industrial Relations, Apr 1-2, 2010
ILO Vietnam Industrial Relations Project: Mid-Term Evaluation, Feb 1, 2005
From Rights to Interests: The Challenge of Industrial Relations in Vietnam, 2006
ILO Vietnam Industrial Relations and Labour Code Reform Project: Final Evaluation, Aug 2, 2011

AmCham Specific
AmCham Statement: National Employers’ Conference 2011 – Labour Code Revision
AmCham Letter to National Labour Relations Committee re Labour Code Revision, Jul 18, 2011 (E)
AmCham Letter to National Labour Relations Committee re Labour Code Revision, Jul 18, 2011 (V)