World Bank: Lương tối thiểu có quá cao không?

English

Cập nhật mới gần đây nhất của Ngân Hàng Thế Giới về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam đã kết luận rằng (1) lương tối thiểu cao, nếu được thực hiện, sẽ cắt giảm việc làm chính thức; (2) ngoài khu vực chính phủ, lương tối thiểu tại Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây, vượt tăng trưởng năng suất lao động; và, (3) lương tối thiểu của khu vực tư nhân tại Việt Nam tương đối cao so với các quốc gia khác.

13. Mặc dù vậy, lương tối thiểu đặc biệt cao, nếu được thực hiện, sẽ có khả năng cắt giảm việc làm chính thức. Tăng lương tối thiểu cũng có thể làm tăng lương cao hơn thang bậc lương và giảm việc làm do “hiệu ứng hải đăng” nếu một số lao động được trả nhiều lương tối thiểu. Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) một phần là nhờ chi phí nhân công rẻ nên tồn tại rủi ro mức lương tối thiểu rất cao sẽ ngăn cản thu hút vốn đầu tư FDI và việc làm tạo ra nhờ FDI. Tăng mức lương tối thiểu góp phần làm giảm lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các quốc gia như Băng-la-đét hoặc Căm-pu-chia, những nước có mức tiền lương thấp hơn Việt Nam (Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey, 2012).

Screenshot 2015-08-31 21.23.1814. Ngoài khu vực chính phủ, lương tối thiểu tại Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây, vượt tăng trưởng năng suất lao động. Hình 13 biểu thị mức tăng lương tối thiểu tại Việt Nam. Bằng phương pháp so sánh, hình dưới đây cũng cho thấy tăng trưởng năng suất lao động thực tế trong các khu vực nhà nước, ngoài nhà nước trong nước và FDI. Lương tối thiểu tăng cao nhất vào năm 2012 khi thống nhất lương tối thiểu giữa khu vực trong nước và nước ngoài. Xét điều kiện thực tế, lương tối thiểu tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2006 trong khi tăng năng suất lao động thấp hơn nhiều. Chính phủ đặt ra mục tiêu tham vọng tăng lương tối thiểu lên mức cho phép các hộ gia đình đạt “mức sống hàng tháng tối thiểu” vào năm 2018.9 Mục tiêu này đặt ra mức tăng lớn hơn nữa.

 tỷ lệ lương tối thiểu trên lương trung bình15. Dựa trên thước đo đơn giản – tỷ lệ lương tối thiểu trên lương trung bình/trung vị – lương tối thiểu của khu vực tư nhân tại Việt Nam tương đối cao so với các quốc gia khác. Chuẩn đối sánh lương tối thiểu là dựa trên mối quan hệ với mức lương trung bình. Đối với Việt Nam, bức tranh này chia mảng rõ rệt giữa khu vực chính phủ và khu vực tư nhân. Hình 14 minh họa tỷ lệ lương tối thiểu trên lương trung bình/trung vị tại Việt Nam và một số quốc gia nhất định thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Đối tác Khu vực Đông Âu (EAP). Lương tối thiểu của khu vực tư nhân và lương tham khảo của khu vực chính phủ được trình bày riêng biệt. So với các tiêu chuẩn khu vực và trên thế giới, lương cơ bản của Việt Nam thấp, chỉ khoảng 30% lương trung bình trong khi lương tối thiểu của khu vực tư nhân cao với tỷ lệ trung bình giữa lương tối thiểu và lương trung vị là gần 58%.

Nguồn:

Điểm lại: Cập nhật tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam: Phần II – Chuyên mục về Thị Trường Lao Động: Xây dựng Quy định và Thể chế Thị Trường Lao Động Hiện Đại tại Việt Nam, tháng 7, 2015, Văn phòng đại diện World Bank Việt Nam, trang 35, 36, 37

Điểm lại: Cập nhật tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam, tháng 7, 2015, Thông cáo báo chí của Văn phòng đại diện World Bank, với link có bản báo cáo đầy đủ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply