Nội dung sự kiện

Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt

Vào ngày 18/06/2020, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm tạo thuận lợi cho sự đầu tư tư nhân vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đạo luật này cho phép chính quyền chia sẻ các rủi ro tài chính, và các dự án giao thông, năng lượng, quản lý nước, giáo dục và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe được phép kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tham dự buổi tọa đàm để lắng nghe các chuyên gia thảo luận về cách nắm bắt những cơ hội mới phát sinh.

Thao khảo:

QuocHoi.vn: Quốc Hội Biểu Quyết Thông Qua Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư (PPP)

Đầu Tư Online: Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi và Luật PPP: Cú hích cho thu hút đầu tư tư nhân

Nhân Dân: Rộng đường cho vốn tư nhân chảy vào hạ tầng

Chương trình sự kiện

5:15 Đăng nhập
5:30 Phát biểu khai mạc, Bà Mary Tarnowka, Giám đốc Điều hành, AmCham Việt Nam
5:35 Bài thuyết trình từ Bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Đầu thầu, Bộ Kế hoạch Đầu tư (MPI)
5:50 Phiên thảo luận:

Điều phối: GS. Lê Nết, Đối tác, LNT & Partners

Khách mời:

Bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Đầu thầu, MPI

Ông Phan Quang, Giám đốc Dự án LEAP III, Chuyên gia PPP

Ông Nguyễn Việt Long, Đối tác, EY Việt Nam

6:30 Hỏi Đáp
7:00 Sự kiện kết thúc

Chi phí

Hội viên AmCham & Hiệp hội đồng tổ chức: 300,000 VND | Không phải Hội viên: 450,000 VND

Đăng ký/Hủy đăng ký phải được thực hiện online/qua email. Chúng tôi không nhận đăng ký/hủy đăng ký qua điện thoại.

Xin vui lòng đăng ký trước 11:00 sáng, ngày 7/8/2020.

Diễn giả & Khách mời

GS. Lê Nết

Đối tác, LNT & Partners


Bà Vũ Quỳnh Lê

Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Đầu thầu, Bộ Kế hoạch Đầu tư (MPI)


Ông Phan Quang

Giám đốc Dự án LEAP III, Chuyên gia PPP


Ông Nguyễn Việt Long

Đối tác, Vietnam Advisory Services

EY Việt Nam

Event Description

Language: English and Vietnamese

On June 18, Vietnam’s National Assembly approved a new law on public-private partnerships that will facilitate greater private sector investment in critically-needed infrastructure.  It allows the government to share financial risks and now makes projects in transport, energy, water management, education, and healthcare infrastructure eligible for PPP deals.  Join this discussion to learn from a panel of experts about how you can take advantage of these new opportunities.

Reference:

VNExpress: Government to partly underwrite revenue risks for private investors in infrastructure

Global Construction Review: Vietnam’s new PPP law will boost infrastructure, says Fitch

Nhan Dan: National Assembly passes law on PPP investment

0Days0Hours0Minutes0Seconds