AAFA Product Safety and Compliance Conference / Hội Nghị An Toàn và Việc Tuân Thủ An Toàn Sản Phẩm AAFA

Date/Time
Date(s) - 18/10/2018
8:00 am - 5:00 pm

Loading Map....

Add to Calendar

Location
The Reverie Saigon

Category(ies)


Register Online

Organizer / Đơn vị tổ chức:

Program Supported by / Đơn vị hỗ trợ:

AmCham Vietnam / Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam

Sponsors / Đơn vị tài trợ

bureau-veritas
oeko tex WRAP_logo

Exhibitor / Đơn vị triển lãm:


Event Description / Thông tin hội nghị

AAFA brings together industry leaders to educate factories and suppliers in Vietnam.

Industry leaders will educate factories and suppliers in Vietnam on the critical components of manufacturing and delivering products that meet global regulations, industry compliance, and consumer demand. The conference will be presented in English with full translation.

AAFA tập hợp các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp để tập huấn cho các nhà máy và nhà cung cấp tại Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp sẽ hướng dẫn các nhà máy và nhà cung cấp tại Việt Nam về các yếu tố quan trọng trong sản xuất và vận chuyển sản phẩm để có thể đạt được các quy định toàn cầu, sự đồng thuận công nghiệp và yêu cầu người tiêu dùng. Hội nghị sẽ được trình bày bằng Tiếng Anh kèm theo phiên dịch.


Agenda / Chương trình:  

08:30 – 09:30 AM REGISTRATION & WELCOME REFRESHMENTS
09:30 – 09:40 AM OPENING
Steve Lamar, Executive Vice President, American Apparel & Footwear Association (AAFA)
09:40 – 09:55 AM WELCOME ADDRESS
Mary Tarnowka, Consul General, U.S. Embassy and Consulate in Vietnam
09:55 – 10:35 AM KEYNOTE ADDRESS
Introduction: Coats
Ivanka Mamic
, Senior Director, Responsible Sourcing, Target Corporation
10:35 – 11:15 AM UNDERSTANDING GLOBAL PRODUCT SAFETY NEEDS
Niraj Singh, Director, Softlines & Analytical – Asia, Global Technical Services, Bureau Veritas Consumer Products Services
Leo Chu, Sr. Product Stewardship Manager, VF Asia

• This session will help you understand how you can leverage testing labs to help with product safety and compliance and will review examples of questions that factories should be asking testing labs.

• Learn how to develop a successful relationship between factory and client and it all starts with a robust understanding of regulations – which testing labs can assist with.

11:15 – 11:40 AM MORNING COFFEE BREAK
11:40 AM – 12:25 PM WORLDWIDE REGULATIONS
Kathy Leung, Senior Technical Manager, Intertek Testing Services Ltd.
Joel B. Blank, Regional Consumer Product Safety Attaché, State Department
• Do you know what regulations factories are responsible to comply with?

  • o CPSIA in the U.S. is 10 years in, do you know what the requirements are?
  • o There is also REACH in the EU that you need must understand

• What about other countries that have regulations developing? What is the next country to watch?

12:25 – 01:25 PM LUNCH AND NETWORKING
01:23 – 02:05 PM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – Part 1
Avedis Seferian, Esq., President and CEO, Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)

• Forced labor issues throughout the supply chain can be present in areas you may know be aware of, hear about these areas and how to keep a watchful eye.

• You also must look up the supply chain and not just the people in your factory. For example, where do you get cotton from?

• There are many areas which you as a supplier need to be aware of to protect from forced labor.

02:05 – 02:45 PM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – Part 2
Gabriel Amouyal, Audit Services Manager, AsiaInspection 
Tien Le
, Senior Sustainable Operations Manager, South East Asia, VF Corporation
David Klein
, Co-Founder and Managing Director, Inspectorio, Inc.

• Building safety is an ever-important topic to discuss in depth. Do you know what to look for? What are some improvements you can make, big and small?

• Worker safety is critical to maintaining your reputation. We’ll review best practices to keep workers safe, and to keep them feeling safe.

• How do you manage both aspects of safety while maintaining profits?

02:45 – 03:10 PM AFTERNOON COFFEE BREAK
03:10 – 03:55 PM ENVIRONMENTAL IMPACTS
Mallory McConnell, Director, Corporate Responsibility‐South Asia, PVH Corp.
Oeko‐Tex
Moderator: Deepak Kumar, Director of Footwear Operations, Impactiva S. De R. L.

• Sustainability is a growing area that consumers are highly conscience of and deeply care about. Due to the consumer demand, brands are requesting more from their factory partner.

• How do you get ahead of the curve and embrace new ideas?

• There are benefits for embracing the environmental and sustainability movements, learn how and why it is good for apparel and footwear suppliers!

03:55 – 04:25 PM TRADE: FROM THE PACIFIC TO THE ATLANTIC
Steve Lamar, Executive Vice President, AAFA

• Economic development is a tending issue in the U.S. right now with President Trump making seemingly impulsive decisions, could they impact Vietnam?

• China tariffs and the potential impact for Vietnam, also a hot topic that can have repercussions on your business – learn what AAFA is doing to fight for the apparel & footwear industry.

• In this session, you will also hear about ways to maximize industry’s use of existing trade agreements and the U.S.’s stance on international trade & reciprocity.

04:30 PM CLOSING REMARKS
Steve Lamar
, Executive Vice President, AAFA

 

The agenda is subject to change.

08:30 – 09:30 ĐĂNG KÝ & BỮA SÁNG
09:30 – 09:40 KHAI MẠC
Steve Lamar, Phó Giám đốc Điều hành, Hiệp hội May mặc & Giày dép Hoa Kỳ (AAFA)
09:40 – 09:55 PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự, Đại Sứ quán và Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
09:55 – 10:35 PHÁT BIỂU TỔNG QUAN
Giới thiệu: Coats
Ivanka Mamic, Giám đốc Cấp cao, Cung ứng có Trách nhiệm, Tập đoàn Target
10:35 – 11:00 NGHỈ GIẢI LAO
11:00 – 11:40 NẮM VỮNG NHU CẦU AN TOÀN SẢN PHẨM TOÀN CẦU
Niraj Singh, Giám đốc, Hàng Mềm & Phân tích – Châu Á, Dịch vụ Kỹ thuật Toàn cầu, Dịch vụ Hàng Tiêu dùng Bureau Veritas

Leo Chu, Giám đốc Trách nhiệm Sản xuất Cấp cao, VF Châu Á

• Phần trình bày này sẽ giúp ông/bà hiểu làm thế nào để sử dụng các phòng thí nghiệm giải quyết vấn đề tuân thủ và an toàn sản phẩm, đồng thời xem xét các câu hỏi mà các nhà máy nên hỏi các phòng thí nghiệm.

• Tìm hiểu cách phát triển một mối quan hệ thành công giữa nhà máy và khách hàng, tất cả bắt đầu bằng sự hiểu biết chắc chắn các quy định – điều mà các phòng thí nghiệm có thể hỗ trợ.

11:40 – 12:25 CÁC QUY ĐỊNH TOÀN CẦU
Intertek
Joel B. Blank, Chuyên viên An toàn Hàng Tiêu dùng Khu vực, Bộ Ngoại giao
• Ông/Bà có biết các quy định nào mà nhà máy phải tuân thủ?

  • o Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm (CPSIA) ở Hoa Kỳ đã được 10 năm
  • o Ngoài ra còn có quy định Đăng Ký Đánh giá Chứng nhận và Hạn chế các chất hóa học (REACH) ở EU

• Vậy còn các quốc gia khác đang phát triển các quy định? Quốc gia nào tiếp theo phải theo sát?

12:25 – 01:30 BỮA TRƯA
01:30 – 02:10 TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP – Phần 1
Avedis Seferian, Luật sư, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, Sản xuất được Công nhận Trách nhiệm Toàn cầu (WRAP)

Under Armour (khách mời)

• Các vấn đề lao động cưỡng bức xuyên suốt chuỗi cung ứng có thể tồn tại ở các khu vực ông/bà có thể biết. Nhận thức, nghe về các khu vực này và làm sao để giám sát.

• Ông/Bà phải nhìn về gốc của chuỗi cung ứng chứ không chỉ nhân viên nhà máy. Ví dụ, ông/bà lấy cotton từ đâu?

• Có nhiều khu vực mà ông/bà với tư cách là nhà cung ứng cần biết tới để chống lại lao động cưỡng bức.

02:10 – 02:50 TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP – Phần 2
Thẩm định Châu Á

• Xây dựng an toàn là một vấn đề quan trọng cần được thảo luận chuyên sâu. Ông/Bà có biết phải tìm kiếm điều gì? Các cải thiện nào có thể đạt được, nhỏ và lớn?

• An toàn Công nhân rất quan trọng để giữ gìn uy tín. Chúng ta sẽ xem xét các công tác tốt nhất để giữ công nhân an toàn, và khiến họ cảm thấy an toàn.

• Làm sao để quản lý cả hai khía cạnh an toàn khi giữ vững lợi nhuận?

02:50 – 03:15 NGHỈ GIẢI LAO
03:15 – 04:00 CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Mallory McConnell, Giám đốc, Trách nhiệm Doanh nghiệp – Nam Á, Tập đoàn PVH

Mohammad Kamruzzaman, Giám đốc Khu vực Đông-Nam Á, OEKO-TEX®/Hohenstein
Điều phối: Impactiva

• Bền vững là một khu vực đang phát triển mà người tiêu dùng nhận thức cao và rất quan tâm. Do yêu cầu từ người tiêu dùng, các thương hiệu đang yêu cầu nhiều hơn từ nhà máy đối tác.

• Làm sao ông/bà có thể vượt lên và đón nhận các ý tưởng mới?

04:00 – 04:30 THƯƠNG MẠI: TỪ THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẾN ĐẠI TÂY DƯƠNG
Steve Lamar, Phó Giám đốc Điều hành, AAFA

• Phát triển kinh tế là một vấn đề ảnh hưởng hiện tại ở Hoa Kỳ khi mà Tổng thống Trump dường như đưa ra các quyết định vội vàng, liệu chúng có ảnh hưởng Việt Nam?

• Thuế quan Trung Quốc và các tác động tiềm năng cho Việt Nam, cũng là một chủ đề nóng có thể ảnh hưởng tới doanh nghiệp – tìm hiểu những gì AAFA đang làm để đấu tranh cho công nghiệp may mặc và giày dép.

• Ở phần trình bày này, ông/bà sẽ được nghe về các cách tối đa hóa công dụng của các hiệp định thương mại của ngành công nghiệp và lập trường của Hoa Kỳ về quy tắc tương hoán và thương mại quốc tế

04:30 PHÁT BIỂU BẾ MẠC
Steve Lamar, Phó Giám đốc Điều hành, AAFA

 

Chương trình có thể thay đổi.


Cost / Phí tham dự: 

If paying in U.S. Dollars by credit card, please register on-line at aafaglobal.org/AAFA/Events

If paying locally in VND, please contact:

Nếu thanh toán bằng mỹ kim (US dollar) qua thẻ tín dụng, vui lòng đăng ký trực tuyến tại aafaglobal.org/AAFA/Events

Nếu thanh toán bằng tiền VN đồng, vui lòng liên hệ:

Register Online