Organizers / Đơn vị Tổ chức

Partners / Đơn vị Đối tác

PROVietnam

Sponsors / Đơn vị Tài trợ

Mô tả sự kiện

Diễn đàn Thực phẩm & Đồ uống Việt Nam 2019 (Vietnam Food & Beverage Forum 2019 – VFBF 2019) được AmCham đăng cai tổ chức với các đơn vị đồng tổ chức là VCCI, CIEM, VASEP, VDA,  FIA, IFC (World Bank – đang chờ xác nhận) và các đối tác của AmCham để trao đổi về các cơ hội và thách thức của ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam từ nhiều khía cạnh khác nhau. Những mục tiêu chính của VFBF là:

 • Diễn đàn chính thức để thảo luận các chủ đề thực phẩm và đồ uống để kinh doanh tốt hơn và quản lý an toàn thực phẩm tốt hơn tại Việt Nam
 • Thu hút sự tham gia của các cơ quan chính phủ, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhà sản xuất có liên quan
 • Chia sẻ thông lệ quốc tế với Việt Nam trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm

Diễn đàn năm 2019 sẽ tập trung vào chủ đề “Hành động vì phát triển bền vững và quản lý an toàn thực phẩm tốt hơn“.

Chúng tôi trân trọng mời bạn tham gia Diễn đàn về các cơ hội và thách thức trong ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam trong quá trình hướng đến sự bền vững trong kinh doanh và quản lý an toàn thực phẩm. Trong diễn đàn VFBF 2019, chúng ta sẽ tìm hiểu sự phức tạp, các cơ hội và xu hướng mới nhất trong chính sách quản lý thực phẩm, công nghệ, sản xuất từ ​​thực tiễn quốc tế và địa phương cũng như các sáng kiến ​​cho sự bền vững. Người tham dự và diễn giả là đại diện của các ngành, các lĩnh vực và các doanh nghiệp khác nhau.

Chương trình hội thảo

08:00 – 08:30 Tiếp đón và Đăng ký 
08:30 – 09:00 LỄ KHAI MẠC

 • Phát biểu chào mừng bởi Bà Mary Tarnowka, Giám đốc Điều hành AmCham Việt Nam
 • Phát biểu khai mạc bởi Bà Caryn McClelland, Đại biện lâm thời, Đại sứ Quán Mỹ, Hà Nội
 • Phát biểu khai mạc từ Đại diện Chính phủ Việt Nam
 • Phát biểu khai mạc bởi Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký VCCI
09:00 – 10:00

PHẦN 1: Ngành công nghiệp Thực phẩm và Đồ uống và hành động vì môi trường bền vững

Uớc tính Việt Nam tạo ra 6 phần trăm lượng nhựa trên đại dương và bị xếp hạng 4 trên toàn cầu về lượng mảnh vỡ nhựa trên biển. Việt Nam đã tạo ra hơn 2 triệu tấn chất thải nhựa trong năm 2017. Dựa trên các yếu tố về phát triển xã hội hiện tại, tổng khối lượng chất thải rắn đô thị có thể tăng hơn 40 phần trăm vào năm 2030.

Đã đến lúc phải hành động để đáp ứng chương trình hoạt động của UN và lời kêu gọi của Thủ tướng nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về việc giảm rác thải nhựa vào ngày 7 tháng 8 năm 2019.

Với tư cách là các tổ chức có liên quan chính yếu và có khả năng thực hiện các thay đổi và biến tham vọng thành kết quả, cộng đồng doanh nghiệp Thực phẩm và Đồ uống tại Việt Nam cam kết mạnh mẽ sẽ trở thành người tiên phong để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam và trên thế giới.

Ba chủ đề chính của phiên thảo luận:

– Toàn cảnh chất thải nhựa, các cam kết từ các bên khác nhau để giải quyết ô nhiễm chất thải nhựa

–Tư duy / giải pháp kinh doanh hướng tới nền kinh tế tuần hoàn để xử lý rác thải nhựa tại Việt Nam

– Chiến lược & kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy việc sử dụng bao bì thân thiện với môi trường trong ngành F&B

Người điều hành: Ông Dương Thanh An – Phó Tổng Giám đốc ISPONRE

Tham luận viên gồm có:

 • Ông Nguyen D Tuyen, IFC
 • Ông Edwin Seah, FIA
 • Ông Fausto Tazzi, Phó chủ tịch Tổ chức Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO VN)
 • Ông Pham Hoang Hai, Chuyên gia độc lập
10:00 – 10:15 Giải lao
10:15 – 12:00

PHẦN 2: Đối thoại thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm và đồ uống

Chất lượng và tiêu chuẩn là đặc điểm cơ bản để đánh giá tất cả các loại hàng hóa, đặc biệt là đối với thực phẩm và đồ uống vì chúng giúp người tiêu dùng hiểu các thông tin quan trọng về sản phẩm họ mua và đồng thời cải thiện tính minh bạch trong quản lý thực phẩm. Việc cải tiến tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm cũng sẽ dẫn đến việc tăng khả năng được xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước bằng cách chuẩn hóa các quy định về chất lượng đáp ứng các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế. Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về những chủ đề chính sau:

Chủ đề 1: Ghi nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế

Chủ đề 2: Giấy Chứng nhận y tế, Giấy Chứng nhận lưu hành tự do và Giấy Chứng nhận thực hành sản xuất tốt

Chủ đề 3: Sản phẩm chứa chất phụ gia ngoài danh mục

Người điều hành: Ông Cao Hoang Nam, Chủ tịch Ban FBSC tại AmCham Việt Nam

Tham luận viên gồm có:

 • Bà Cao Bích Hà, Trưởng phòng Nhãn Hàng hóa, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng (STAMEQ)
 • Ông Lê Thành Hưng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng Nông nghiệp Thực phẩm, Viện Tiêu Chuẩn Chất Lượng Việt Nam, STAMEQ
 • Bà Pauline Chan, Viện Khoa học và Đời sống Quốc tế (ILSI)
 • Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng, Cục An toàn Thực phẩm
 • Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng, Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương
12:00 – 12:30 Phát biểu bế mạc 

Chi phí

Miễn phí

 

Event Description

Vietnam Food & Beverage Forum 2019 (VFBF 2019) is hosted by AMCHAM and co-hosted by VCCI, CIEM, VASEP, VDA,  FIA, IFC (World Bank – TBC)  and its partners to address opportunities and challenges of the food & beverage industry in Vietnam from various perspectives. The main VFBF objectives:

 • Official platform to address food & beverage topics for better business and better food safety management in Vietnam
 • Engage with related government agencies, researchers, scientist and producers
 • Share international practices to Vietnam in applying international food safety standards

The 2019 forum will focus on the topic “Actions for sustainability and better food safety management

We welcome you to join our forum about the challenges and opportunities of food and beverage in Vietnam toward sustainable business and food safety management. During VFBF 2019, we will explore the complexity, opportunities and the latest trends in food policy management, technology, production from international and local practice and initiatives for sustainability. Participants and speakers represent various disciplines, fields and businesses.

Agenda

08:00 – 08:30 Welcome & Registration
08:30 – 09:00 OPENING CEREMONY

 • Welcome remark by Ms. Mary Tarnowka, Executive Director of AmCham Vietnam
 • Remarks by Ms. Caryn McClelland, Chargé d’Affaires, U.S. Embassy in Hanoi
 • Remarks from representative of Vietnamese Government
 • Remarks by Mr. Nguyen Quang Vinh, General Secretary of VCCI
09:00 – 10:00

MAIN SESSION 1: Food and Beverage Industry and actions for  sustainable environment

Vietnam is estimated to account for 6 percent of the ocean plastics and is ranked 4th in terms of plastic marine debris globally. Vietnam generated over 2 million tonnes of plastic waste in 2017. Based on current trajectories, the total volume of municipal solid waste could increase by more than 40 percent by 2030.

It is time to take actions to meet UN’s agenda and the call from Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc on reducing plastic waste on August 7, 2019.

As one of key stakeholders who can make changes and turn ambitions into results, Food and Beverage business community in Vietnam takes a bold commitment to be a front liner… to reach sustainable development goals in Vietnam and in the world.

The panel discusses three main topics:

– Plastic Waste Landscape, commitments from various stakeholders to tackle plastic waste pollution

– Mindset/business solutions toward CE to tackle plastic waste in VN

– Strategy & action plan on promoting sustainable packaging in F&B industry

Moderator: Mr. Dương Thanh An – Deputy General Director of ISPONRE

Panelists:

 • Mr. Nguyen D Tuyen, IFC
 • Mr. Adwin Seah, FIA
 • Mr. Fausto Tazzi, Vice chairman of PRO Vietnam
 • Mr. Pham Hoang Hai, independent expert
10:00 – 10:15 Break
10:15 – 12:00

MAIN SESSION 2: Dialogue to promote manufacturing and trading in food and beverage industry

Quality and standards are gatekeepers for all goods especially for food and beverage that enable consumers understand important information about the goods they buy and also improving transparency of food managements. Improving quality standards also improving exporting capability of local companies by standardizing the Vietnamese quality regulations which meet international systems. The panel will focus on discussing on the following key topics:

Topic 1: Labeling in the integration of international standards

Topic 2: Health certificate, Free Sale Certificate and Good Manufacturing Practice Certificate

Topic 3: Products contains additives out of the list ( Sản phẩm chứa phụ gia ngoài danh mục)

Moderator: Mr. Cao Hoang Nam, FBSC Chair of Amcham Vietnam

Panelists:

 • Ms. Cao Bich Ha, Head of Labeling Management, Quality Management Department of Products and Goods, Directorate for Standards, Metrology and Quality of Vietnam
 • Mr. Le Thanh Hung, Deputy Head of Standards and Quality Division on Food and Agriculture, Vietnam Standards and Quality Institute, Directorate for Standards, Metrology and Quality of Vietnam
 • Ms. Pauline Chan, International Life Sciences Institute (ILSI)
 • Mr. Nguyen Hung Long, Deputy Director of Vietnam Food Administration
 • Ms. Nguyen Cam Trang, Deputy Director of Import Export Department, Ministry of Industry and Trade
12:00 – 12:30 Concluding remarks

Cost

Free of charge.