AmCham Vietnam | American Chamber of Commerce

View and download presentation

SNP Facilitation and Logistics Infrastructure 2018 – Bui Van Quy

WTO TFA Implementation in Vietnam – Nestor Scherbey EN/VI

Photo Album

Register Online

Organizer / Đơn vị tổ chức:

Program Supported by / Đơn vị hỗ trợ:

 

Diamond Sponsor / Nhà tài trợ Kim cương:

 


Event Description / Thông tin hội nghị

Key aspects of customs and trade facilitation will be discussed, including an update on logistics infrastructure in Vietnam by Saigon NewPort, a foreign direct investor’s perspective by Intel Products Vietnam, and Ms. Ana Guevara, USAID’s Senior Advisor – Trade, will give an overview of the U.S. Contribution to Vietnam’s prosperity through a five-year technical assistance program to support  Vietnam’s trade facilitation.

Nestor Scherbey, Representative in Vietnam of the Global Alliance for Trade Facilitation, will give an update on a project to facilitate trade in Vietnam with introduction of a U.S.-style customs bond system for imports. This initiative will simplify procedures and reduce the time needed for imports. A delegation of Vietnamese government officials has visited the United States to gain insights into the US customs bond system as part of a pioneering trade facilitation initiative. The project aims to speed up the release of goods at Vietnamese ports by introducing a modern customs bond system, similar to that used in the U.S. Vietnam will be the first country outside the United States with such an all-encompassing system.

The customs bond system allows traders to purchase bonds from insurance companies to guarantee that they will comply with government regulations, pay all applicable duties and taxes, and submit all required permits and certificates. In exchange, customs expedites release of their goods by allowing for “conditional release” of goods. The release is conditional pending completion of all customs clearance formalities, and if the trader defaults, the bond is called.

Recently, Vietnam jumped 25 spots in the World Bank’s Logistics Performance Index 2018, compared with 2016, ranking 39th among 160 countries, demonstrating substantial improvement already thanks to efforts to improve customs efficiency and trade facilitation. The Logistics Performance Index is a biennial study that analyzes a country’s trade logistics performance, from a survey of logistics professionals based on six indicators.

The USAID Trade Facilitation Program, and Customs Bond Project will help to improve further Vietnam’s ranking on the Logistics Performance Index. The WTO estimates that Trade Facilitation will reduce Vietnam’s trade costs by 20%, thereby increasing its global competitiveness as a location for manufacturing and export to global markets.

Nếu là nhà nhập khẩu tại Việt Nam, bạn sẽ muốn tham dự hội nghị của Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại toàn cầu (GATF) vào ngày 06 tháng 09 tới đây tại Tp. Hồ Chí Minh. Nhóm chuyên gia sẽ trình bày và thảo luận về một dự án tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam nhằm giới thiệu Hệ thống Bảo lãnh thông quan theo mô hình Hoa Kỳ áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu. Sáng kiến ​​này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thông quan hàng nhập khẩu. Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam đã có chuyến làm việc tại Hoa Kỳ để tìm hiểu sâu hơn về Hệ thống Bảo lãnh thông quan trong khuôn khổ sáng kiến tiên phong về ​​tạo thuận lợi thương mại này. Dự án Bảo lãnh thông quan của Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại toàn cầu nhằm mục đích đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa tại các cảng Việt Nam bằng cách giới thiệu Hệ thống Bảo lãnh thông quan hiện đại, tương tự như mô hình được áp dụng tại Hoa Kỳ. Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên ngoài Hoa Kỳ áp dụng đầy đủ hệ thống này.

Hệ thống Bảo lãnh thông quan cho phép thương nhân mua bảo lãnh do công ty bảo hiểm phát hành để đảm bảo rằng họ sẽ tuân thủ các quy định của chính phủ, thanh toán tất cả các khoản thuế hiện hành cũng như nộp đầy đủ giấy phép và chứng nhận theo yêu cầu. Đổi lại, cơ quan hải quan sẽ tiến hành giải phóng nhanh hàng hóa thông qua cơ chế “giải phóng hàng có điều kiện”. Việc giải phóng hàng sẽ ở tình trạng giải phóng có điều kiện cho đến khi nhà nhập khẩu hoàn thành mọi thủ tục hải quan thông quan hàng hoá sau đó, và nếu nhà nhập khẩu không hoàn thành tất cả các nghĩa vụ liên quan, bảo lãnh sẽ được sử dụng để phạt thiệt hại vi phạm.

Ngoài ra, các khía cạnh quan trọng khác của lĩnh vực hải quan và tạo thuận lợi thương mại cũng sẽ được thảo luận tại hội nghị, bao gồm cập nhật về hạ tầng logistics ở Việt Nam, quan điểm của nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài, và bà Ana Guevara, Cố vấn Thương mại cao cấp của USAID sẽ trình bày tổng quan về những đóng góp của Hoa Kỳ cho sự thịnh vượng của Việt Nam thông qua chương trình hỗ trợ kỹ thuật kéo dài 5 năm nhằm hỗ trợ công tác tạo thuận lợi thương mại của Việt Nam.

Việt Nam đã tăng 25 bậc trong Báo cáo Xếp hạng Chỉ số Hoạt động Logistics của Ngân hàng Thế giới 2018, so với năm 2016, xếp thứ 39 trong số 160 quốc gia, thể hiện bước tiến đáng kể nhờ những nỗ lực cải thiện hiệu quả trong hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Chỉ số Hoạt động Logistics là báo cáo nghiên cứu được thực hiện hai năm một lần nhằm phân tích hiệu suất logistics thương mại của một quốc gia. Dữ liệu được lấy từ cuộc khảo sát của các chuyên gia logistics dựa trên sáu chỉ số.

Chương trình Tạo thuận lợi Thương mại của USAID sẽ giúp nâng cao thứ hạng của Việt Nam về Chỉ số Hoạt động Logistics. Theo ước tính của WTO, Chương trình sẽ giảm chi phí thương mại của Việt Nam 20%, qua đó cải thiện khả năng khả năng cạnh tranh trên toàn cầu với vai trò là trung tâm sản xuất và xuất khẩu sang các thị trường thế giới.

Hội nghị sẽ được trình bày bằng Tiếng Anh kèm theo phiên dịch.

 


Agenda / Chương trình:  

09:00 – 09:30 Registration of participants, and networking
09:30 Welcome Remarks: José Raúl Perales, GATF
09:35 Introduction; Fred Burke, Baker & McKenzie Vietnam
09:40 Trade Facilitation, Logistics Infrastructure in Vietnam
Mr. Bùi Văn Qùy, Director, Saigon NewPort
10:00 Trade Facilitation: Investor Perspective, Intel Products Vietnam
Ms. Nguyen thi Thanh Nhan, Customs Manager>
10:20 U.S. Contribution to Vietnam’s Trade Facilitation-led Prosperity
Ms. Ana Guevara, USAID Senior Advisor – Trade
10:40 Coffee/Tea Break
10:50 Customs Bonds, Trade Facilitation: Keys to Success in an Uncertain Global Economy: Nestor Scherbey, GATF
11:10 Q&A, Discussion: Nestor Scherbey, moderator
11:20 Summary, Concluding Remarks: Eric Miller, GATF
11:30 Event concludes
09:00 – 09:30 Đăng ký đại biểu và giao lưu
09:30 Phát biểu chào mừng: José Raul Perales, GATF
09:35 Giới thiệu; Fred Burke, Baker & McKenzie Việt Nam
09:40 Tạo thuận lợi thương mại, Hạ tầng logistics tại Việt Nam
Ông Bùi Văn Qùy, Giám đốc, Saigon NewPort
10:00 Tạo thuận lợi thương mại: Quan điểm nhà đầu tư, Intel Products
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Hải quan, Intel
10:20 Đóng góp Hoa Kỳ cho sự thịnh vượng do thương mại Việt Nam
Bà Ana Guevara, Cố vấn cao cấp USAID về Thương mại
10:40 Giải lao
10:50 Bảo lãnh thông quan, Tạo thuận lợi thương mại: Chìa khóa thành công trong nền kinh tế toàn cầu luôn biến đổi: Nestor Scherbey, GATF
11:10 Hỏi đáp: người điều tiết – Nestor Scherbey,
11:20 Tóm tắt và kết luận: Eric Miller, GATF
11:30 Kết thúc hội nghị

 


Cost / Phí tham dự: 

Free of charge for invited, qualified companies. Due to the high interest and limited seating, we may limit participation to three representatives per company.


 

Vui lòng liên lạc với Lily Nguyen qua email [email protected] để biết thêm thông tin và đăng ký.

 

Featured speaker: 

“U.S. Contribution to Vietnam’s Trade Facilitation-led Prosperity,” overview of U.S. technical assistance to Vietnam to support implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement.

Ana M. Guevara, USAID Senior Advisor – Trade,  is a respected figure in both government and business sectors with extensive experience in international trade, transportation, and development. She was formerly vice president at two Fortune 50 companies, U.S. alternate executive director to the World Bank Group, deputy assistant secretary of trade for service industries at the U.S. Department of Commerce, and an active member of nonprofit executive boards. Her track record of achievement is a result of optimizing the nexus of international policy and business with social impact through strategic partnerships. Multilingual, she has led numerous successful teams in multicultural situations. She has steered the formulation of tactical public policy and mediated before international organizations and government officials at the highest levels. She is a seasoned public speaker with media and at public events. She received her B.A. in public and international affairs from the George Washington University.

 

Register Online

Sponsorship Opportunities 

DIAMOND Sponsor:   vnd 20,000,000

 • Company logo will be presented on Event Description on website and event backdrop as Diamond sponsor
 • Company standee, brochure, or any takeaway item can be displayed at the Event
 • Company would have 10 complimentary tickets to the Event
 • Company would have 3 months networking online on AmCham website

GOLD Sponsor:   vnd 15,000,000

 • Company logo will be presented on Event Description on website and event backdrop as Gold sponsor
 • Company standee, brochure, or any takeaway item can be displayed at the Event
 • Company would have 4 complimentary tickets to the Event
 • Company would have 3 months networking online on AmCham website

SILVER Sponsor:    vnd 10,000,000

 • Company logo will be presented on Event Description on website and event backdrop as Silver sponsor
 • Company would have 2 complimentary tickets to the Event
 • Company would have 2 months networking online on AmCham website

BRONZE Sponsor:    vnd 5,000,000

 • Company logo will be presented on Event Description on website and event backdrop as Bronze sponsor
 • Company will receive a full list of participants after event
 • Company would have 1 complimentary ticket to the Event
 • Company would have 1 months networking online on AmCham website

Register Online

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply