Entries by AmCham Events

2017 Supplier Day – Manufacturers’ List (Danh sách Nhà Sản Xuất tham gia Ngày hội “Tìm kiếm Nhà Cung Cấp nội địa cho các Doanh Nghiệp Sản Xuất của Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam”)

AmCham’s Supplier Day 2017 will be held on September 13, 2017. Ngày hội các nhà cung cấp AmCham 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 13/09/2017. Below is the list of manufacturers joining the event: (Dưới đây là danh sách các Nhà Sản Xuất sẽ tham dự chương trình) 1.BlueScope Buildings Vietnam Industries: Pre-engineered Steel

World Bank: Lương tối thiểu khu vực tư nhân của Việt Nam cao, khoảng 58% lương trung bình

English Chuẩn đối sánh lương tối thiểu là dựa trên mối quan hệ với mức lương trung bình. Đối với Việt Nam, bức tranh này chia mảng rõ rệt giữa khu vực chính phủ và khu vực tư nhân. So với các tiêu chuẩn khu vực và trên thế giới, lương cơ bản của Việt Nam

World Bank: Lương tối thiểu có quá cao không?

English Cập nhật mới gần đây nhất của Ngân Hàng Thế Giới về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam đã kết luận rằng (1) lương tối thiểu cao, nếu được thực hiện, sẽ cắt giảm việc làm chính thức; (2) ngoài khu vực chính phủ, lương tối thiểu tại Việt Nam đã

Stage a Spectacular Event In Central Vietnam

Vietnam, January 2015 – Host your next event at Angsana Lang Co in Central Vietnam and be blown away by its outstanding facilities, unrivalled beach frontage and a creative and professional events team. From pre-arrival to post-meeting entertainment, dedicated event planners will manage every detail with efficiency and flexibility to ensure a world class summit,